Χρονοδιακόπτης

Χρονοδιακόπτης

Ένας εύχρηστος χρονοδιακόπτης για τη μέτρηση του χρόνου.

OpenNo account needed.
Χρονοδιακόπτης
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Μετρήστε τον χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών ή δραστηριοτήτων με αυτόν τον εύχρηστο χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής για να ξεκινήσει η μέτρηση του χρόνου.
- Πατήστε παύση για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη.
- Πατήστε το ανάποδο βέλος για να μηδενίσετε τον χρονοδιακόπτη.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage