Εικόνα Μπίνγκο

Εικόνα Μπίνγκο

Παίξτε μπίνγκο με εικόνες αντί για αριθμούς.

OpenNo account needed.
Εικόνα Μπίνγκο
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Παίξτε μπίνγκο με ζωηρές, πολύχρωμες εικόνες ομαδοποιημένες σε διάφορα θέματα. Μέσω του μενού στις Ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε από περισσότερα από 10 θέματα, συμπεριλαμβανομένων των εποχών, των ειδικών ημερών και άλλων θεμάτων, όπως υγιεινά τρόφιμα και αθλήματα. Κάθε θέμα αποτελείται από πολύχρωμες εικόνες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Επεξήγηση

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι με δύο τρόπους, δηλαδή είτε με δύο ομάδες (ή δύο μαθητές) στον διαδραστικό πίνακα είτε ατομικά, όπου οι μαθητές παίζουν με (ατομικά) εκτυπωμένες κάρτες μπίνγκο. Ο τρόπος παιχνιδιού μπορεί να επιλεγεί στο μενού Ρυθμίσεις του εργαλείου.

Εάν παίζετε με δύο ομάδες, οι δύο κάρτες μπίνγκο εμφανίζονται στον διαδραστικό πίνακα. Οι μαθητές μπορούν να διαγράψουν τις εικόνες που έχουν παιχτεί αγγίζοντας την εικόνα στον διαδραστικό πίνακα. Πατήστε το κουμπί «▸ Παίξτε» για να επιλέξετε την επόμενη εικόνα. Όταν ένας μαθητής συμπληρώσει σωστά την κάρτα, το κουμπί «▸ Παίξτε» μετατρέπεται σε «Επόμενο» για να γιορτάσει τη νίκη του.

Αν επιλέξετε να παίξετε το παιχνίδι με μεμονωμένους μαθητές, το μενού ρυθμίσεων δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των καρτών μπίνγκο. (Συμβουλή: πλαστικοποιήστε τις κάρτες μπίνγκο ώστε να μπορείτε να τις επαναχρησιμοποιήσετε.) Αφού επιλέξετε «Αποθήκευση», το εργαλείο εμφανίζει δύο κουμπιά, «▸ Παίξτε» και «? Μπίνγκο». Επιλέξτε το «▸ Παίξτε» για να επιλέξετε μια νέα εικόνα. Εάν ένας μαθητής έχει μια γεμάτη κάρτα, επιλέξτε «? μπίνγκο» για να γιορτάσετε τη νίκη του.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage