Ρολόι Εκμάθησης Ώρας

Ρολόι Εκμάθησης Ώρας

Ένα πολυχρηστικό εργαλείο διδασκαλίας για να διδάσκετε την ώρα.

OpenNo account needed.
Ρολόι Εκμάθησης Ώρας
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να διδάξετε διάφορες πτυχές τόσο του ψηφιακού όσο και του αναλογικού ρολογιού, όπως είναι η εκμάθηση της ώρας ή ο υπολογισμός της χρονικής διαφοράς. Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ή δύο ρολόγια και να επιλέξετε αν θα είναι ψηφιακά ή αναλογικά. Κάθε τύπος ρολογιού έχει ένα σύνολο διαθέσιμων επιλογών για να βοηθήσουν στην διδασκαλία κρίσιμων εννοιών του ρολογιού. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία ενός ευρέος φάσματος μαθησιακών στόχων.

Σχετικότητα

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να διδάξετε τις λειτουργίες των δεικτών του ρολογιού, τη σχέση μεταξύ του ψηφιακού και του αναλογικού ρολογιού, τον υπολογισμό της χρονικής διαφοράς, την εκμάθηση της ώρας με λατινικούς αριθμούς ή καθόλου αριθμούς και πολλά άλλα.

Επεξήγηση

Χρησιμοποιήστε το κουμπί 'νέα ώρα' για να δημιουργήσετε μια τυχαία νέα ώρα.
Σύρετε τους δείκτες του αναλογικού ρολογιού ή χρησιμοποιείστε τα κουμπιά + και - για να αλλάξετε την ώρα.

Ρυθμίσεις

Αποκτήστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το εικονίδιο με το γρανάζι (⚙) στην κάτω αριστερή γωνία του εργαλείου. Στον πίνακα ρυθμίσεων μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό από τις παρακάτω επιλογές:

Αναλογικό ρολόι
• Πρόσοψη ρολογιού: Αριθμοί, λατινικοί αριθμοί, χωρίς αριθμούς
• Δείκτες: Δείκτης ώρας, δείκτης λεπτών, Δεύτερος δείκτης
• Επιπλέον επιλογές: Έγχρωμοι δείκτες, Διαφανείς δείκτες, Τμήματα και/παρά, Λεπτά στο περίγραμμα, 24ωρη αρίθμηση, Έγχρωμοι αριθμοί

Ψηφιακό ρολόι
• Επιλογές: Μορφή 12 ωρών, μορφή 24 ωρών (στρατιωτική ώρα), έγχρωμες ώρες & λεπτά

Γενικές επιλογές
Αυτές οι επιλογές ισχύουν και για τα δύο ρολόγια στο εργαλείο.
• Στρογγυλοποίηση ώρας: 1 λεπτό, 5 λεπτά, 15 λεπτά, μισάωρα, ώρες (το διάστημα στο οποίο αλλάζει η ώρα)
• Προτίμηση χρώματος: κόκκινο για ώρες & μπλε για λεπτά, μπλε για ώρες & κόκκινο για λεπτά

Συμβουλές διδασκαλίας

• Χρησιμοποιήστε δύο αναλογικά ή ψηφιακά ρολόγια για να υπολογίσετε τη διαφορά ώρας.
• Ενεργοποιήστε τους έγχρωμους δείκτες στο αναλογικό ρολόι και τις έγχρωμες ώρες & λεπτά στο ψηφιακό ρολόι για να εμφανίσετε τη διαφορά.
• Διδάξτε τη στρατιωτική ώρα (ή διεθνή ώρα) χρησιμοποιώντας τη μορφή 24 ωρών στο αναλογικό ρολόι και στο ψηφιακό ρολόι.
• Ορίστε μια ώρα στο ένα ρολόι και ζητήστε από τους μαθητές να ρυθμίσουν το δεύτερο ρολόι σε μια συγκεκριμένη ώρα που προστίθεται ή αφαιρείται.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage