Μπάρα Κλασμάτων

Μπάρα Κλασμάτων

Εμφανίστε και χειριστείτε μπάρες κλασμάτων στον πίνακα

OpenNo account needed.
Μπάρα Κλασμάτων
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Κάντε εξάσκηση με τα κλάσματα πάνω στον διαδραστικό σας πίνακα με αυτή τη διαδραστική μπάρα κλασμάτων. Οι μαθητές μπορούν να έρθουν στον πίνακα για να δημιουργήσουν εύκολα διαφορετικά κλάσματα.

Επεξήγηση

Η μπάρα κλασμάτων μας θα βοηθήσει τους μαθητές σας να μάθουν τα βασικά για τα κλάσματα και πώς τα μέρη συνθέτουν ένα σύνολο. Οι μαθητές μπορούν να απεικονίσουν τα κλάσματα ακουμπώντας απλά την μπάρα κλασμάτων με οποιονδήποτε τρόπο χρειάζεται για να δημιουργήσουν διαφορετικά κλάσματα. Αυτό το εργαλείο μπορεί επίσης να προσαρμοστεί. Εκτός από την επιλογή των διαφόρων μερών, μπορείτε να κλειδώσετε τα τμήματα σε μια θέση και να επιλέξετε ανάμεσα σε 12 διαφορετικά χρώματα.

Συμβουλές διδασκαλίας

Προσθέστε πολλαπλές μπάρες κλασμάτων στον πίνακα για να εμφανίσετε το ίδιο κλάσμα σε διαφορετικές μορφές. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να απεικονίζουν ισοδύναμα κλάσματα.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage