Μνήμη

Δημιουργήστε το δικό σας παιχνίδι μνήμης με λέξεις ή εικόνες.

OpenNo account needed.
Μνήμη
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε το δικό σας παιχνίδι μνήμης. Μπορείτε να καθορίσετε ποιες λέξεις ή/και εικόνες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του σετ μνήμης. Αυτό το εργαλείο μνήμης είναι πλήρως προσαρμόσιμο.

Το παιχνίδι μνήμης είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης που βοηθά στην εξάσκηση και στην αναγνώριση της σχέσης μεταξύ δύο αντικειμένων. Η επανάληψη της σχέσης μεταξύ των δύο αντικειμένων δημιουργεί ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των αντικειμένων και οδηγεί σε πιο μακροπρόθεσμη μνήμη.

Επεξήγηση

Κάντε κλικ στο "Επεξεργασία σετ" για να δημιουργήσετε ένα νέο σετ καρτών μνήμης. Δώστε έναν τίτλο στο σετ και ύστερα διαλέξτε ανάμεσα σε 3 επιλογές:
-Αντιστοιχίστε μια λέξη/κείμενο με μια άλλη λέξη/κείμενο
-Αντιστοιχίστε κείμενο με μια εικόνα
-Αντιστοιχίστε μια εικόνα με μια άλλη εικόνα

Θα μπορέσετε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό των καρτών στο παιχνίδι μνήμης σας, τον αριθμό των ομάδων και πώς θα αλλάζουν σειρά. Αν επιλέξετε το "Παίξτε ξανά", μια ομάδα θα μπορεί να παίξει ξανά αφού κάνει μια σωστή αντιστοίχιση. Αν επιλέξετε "Να τηρείται πάντα η σειρά", οι ομάδες θα παίζουν με τη σειρά τους ό,τι και να γίνει. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage