Μεταφορά Χρημάτων

Μεταφορά Χρημάτων

Σύρετε και αφήστε χαρτονομίσματα και κέρματα στον πίνακα.

OpenNo account needed.
Μεταφορά Χρημάτων
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Το να χρησιμοποιεί και να μετράει χρήματα είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να μάθει ένας μαθητής. Ωστόσο, λόγω του ότι η χρησιμοποίηση χρημάτων απαιτεί δεξιότητες οπτικής αναγνώρισης, είναι χρήσιμο να προσφέρετε στους μαθητές διάφορους τρόπους να απεικονίσουν αυτή την έννοια. Το εργαλείο μεταφοράς χρημάτων το κάνει πιο εύκολο από ποτέ. Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση σε χαρτονομίσματα και κέρματα όλων των ονομαστικών αξιών και προσκαλέστε μαθητές στον πίνακα για να το δοκιμάσουν μόνοι τους.

Επεξήγηση

Το εργαλείο μεταφοράς χρημάτων εμφανίζεται ως ένα ρυθμιζόμενο γραφικό στοιχείο από το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε χαρτονόμισμα και κέρμα επιλέξετε, ακόμα και σε χαρτονομίσματα των δύο δολαρίων και σε ασημένια δολάρια. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στην κάτω αριστερή γωνία. Εδώ, μπορείτε να ρυθμίσετε ποια χαρτονομίσματα και κέρματα εμφανίζονται. Θα μπορέσετε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε δολάρια ΗΠΑ, Ευρώ και καναδικά δολάρια. Από τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό του εργαλείου μεταφοράς χρημάτων από κάθετο σε οριζόντιο, έτσι ώστε να το ενσωματώσετε εύκολα στα μαθήματα σας. Αν θέλετε, εμφανίστε μόνο χαρτονομίσματα ή μόνο κέρματα.

Συμβουλές διδασκαλίας

Αν απλά κάνετε στους μαθητές μια εισαγωγή στην ιδέα της καταμέτρησης χρημάτων, απλοποιήστε τα πράγματα συμπεριλαμβάνοντας μόνο ονομαστικές αξίες όπως τα εικοσιπέντε λεπτά και τα χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου. Μόλις οι μαθητές εξοικειωθούν με αυτές τις έννοιες, μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα κέρματα και χαρτονομίσματα.

Το εργαλείο μεταφοράς χρημάτων είναι ιδανικό για τη συμμετοχή των μαθητών. Το εργαλείο διευκολύνει τους μαθητές να δουν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους τα κέρματα μπορούν να συνθέσουν ένα δολάριο. Αυτό το εργαλείο τους διευκολύνει επίσης να μετρήσουν διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν σε ψιλά ένα χαρτονόμισμα των είκοσι, των πενήντα ή των εκατό δολαρίων.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage