Κατασκευαστής πίνακα

Κατασκευαστής πίνακα

Δημιουργήστε εύκολα έναν πίνακα, πλέγμα ή διάγραμμα.

OpenNo account needed.
Κατασκευαστής πίνακα
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα έναν πίνακα. Καθορίστε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών και τον τύπο του πίνακα που θέλετε να δημιουργήσετε.

Επεξήγηση

Για να μετακινήσετε τον πίνακα, κάντε κλικ και σύρετε τον κενό χώρο γύρω από την περίμετρο του πίνακα. Για να προσθέσετε περισσότερες γραμμές και στήλες κάντε κλικ και σύρετε τα κουμπιά στην κεντρική δεξιά πλευρά και στο κάτω μέρος του πίνακα. Μπορείτε να τοποθετήσετε κείμενο σε οποιοδήποτε κελί. Μπορείτε να μορφοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την μπάρα μορφοποίησης κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αλλαγής μεγέθους στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα για να αλλάξετε το μέγεθός του.

Ρυθμίσεις

Στις ρυθμίσεις (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι ⚙) μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αριθμός γραμμών και στηλών
Αντί να σύρετε τις άκρες του πίνακα, μπορείτε επίσης να ορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών εδώ.

Επιλογές πίνακα
• Πίνακας αναλογίας: το περίγραμμα του πίνακα αποκρύπτεται.
• Γραμμή συνόλου: ένα διπλό περίγραμμα εμφανίζεται πάνω από την κάτω γραμμή.
• Αόρατος πίνακας: όλα τα περιγράμματα του πίνακα αποκρύπτονται (όταν δεν επεξεργάζεστε τον πίνακα).

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage