Γύρνα τον Τροχό

Γύρνα τον Τροχό

Ένα περιστρεφόμενο βελάκι για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης.

OpenNo account needed.
Γύρνα τον Τροχό
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Ένα εργαλείο που μπορείτε να προσαρμόσετε

Το εργαλείο μας Γύρνα τον Τροχό είναι δικαιολογημένα ένα από τα πιο δημοφιλή. Μπορείτε να ορίσετε από 2 έως 12 τμήματα, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί και ο τροχός θα αρχίσει να περιστρέφεται. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με ή χωρίς αριθμούς, ακόμα και με ή χωρίς τμήματα (ώστε να μπορεί να δείχνει οποιοδήποτε σημείο πάνω στη διαφάνειά σας!).

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε πού θα προσγειωθεί το περιστρεφόμενο βελάκι κάνοντας κλικ στο τμήμα στο οποίο θέλετε να πάει το βελάκι.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage