Γεννήτρια Μαθηματικών Προβλημάτων

Γεννήτρια Μαθηματικών Προβλημάτων

Δημιουργήστε μαθηματικά προβλήματα για να τα χρησιμοποιήσετε στην τάξη.

OpenNo account needed.
Γεννήτρια Μαθηματικών Προβλημάτων
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Δημιουργήστε μια ατέλειωτη ποικιλία μαθηματικών προβλημάτων στον διαδραστικό πίνακα. Με μια πληθώρα επιλογών μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκτεταμένη επιλογή μαθηματικών προβλημάτων, που είναι προσαρμοσμένα σε οποιοδήποτε επίπεδο. Χρήσιμο για να ξεκινήσετε ένα μάθημα μαθηματικών, να επαναλάβετε συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα ή να δουλέψετε πάνω στην αυτοματοποίηση των μαθηματικών.
Η Γεννήτρια Μαθηματικών Προβλημάτων εμφανίζει ένα σύνολο μαθηματικών προβλημάτων στον διαδραστικό πίνακα. Οι απαντήσεις μπορούν να αποκαλυφθούν μία-μία ή ως σύνολο. Με ένα πάτημα του κουμπιού δημιουργείτε ένα νέο σύνολο μαθηματικών προβλημάτων.

Επεξήγηση

Καθορίζετε τους τύπους των μαθηματικών προβλημάτων που εμφανίζονται κάνοντας μια επιλογή στο μενού ρυθμίσεων. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε πολλές επιλογές, κάτι που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μαθηματικά προβλήματα για όλα τα επίπεδα.

Στην αριστερή πλευρά των ρυθμίσεων θα βρείτε τις γενικές επιλογές, όπως τον αριθμό των προβλημάτων που θα εμφανίζονται (1, 2, 3, 5, 10, 15 ή 20). Επίσης, σας δίνονται επιπλέον επιλογές που σχετίζονται με συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα, όπως πρόσθεση και αφαίρεση με κρατούμενο.

Στη δεξιά πλευρά των ρυθμίσεων επιλέγετε τον τύπο του μαθηματικού προβλήματος (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός ή διαίρεση). Επιλέγετε τον τύπο του προβλήματος ορίζοντας το σύμβολο του αντίστοιχου τύπου και επιλέγετε το εύρος στο οποίο μπορεί να βρεθεί η λύση του μαθηματικού προβλήματος (έως το 10, 100, κ.λ.π.). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε συγκεκριμένους πίνακες πολλαπλασιασμού ή πίνακες διαίρεσης.

Συμβουλές
- Μπορείτε εύκολα να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε αυτό το εργαλείο στον διαδραστικό πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο να το συνδυάσετε με άλλα εργαλεία, όπως τον χρονοδιακόπτη για να προσθέσετε ένα στοιχείο χρονομέτρησης στην εξάσκηση των μαθηματικών.
-Αντί για ένα σύνολο μαθηματικών προβλημάτων, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να εμφανίσετε ένα μεμονωμένο μαθηματικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε μια γρήγορη και εύκολη γεννήτρια μαθηματικών προβλημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ή για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη δεξιότητα.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage