Ενσωμάτωση βίντεο

Ενσωμάτωση βίντεο

Προσθέστε βίντεο από το διαδίκτυο στα μαθήματα σας μέσω μιας διεύθυνσης URL.

OpenNo account needed.
Ενσωμάτωση βίντεο
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Με αυτό το εργαλείο μπορείτε να προσθέσετε εύκολα στο μάθημά σας ένα βίντεο που έχει δημοσιευθεί στο YouTube ή στο Vimeo προσθέτοντας τη διεύθυνση URL του.

Επεξήγηση

Το εργαλείο ανοίγει ως ένα μικρό παράθυρο με ένα πεδίο κειμένου. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να εισάγετε ή να επικολλήσετε τη διεύθυνση URL (διεύθυνση web/σύνδεσμος) του βίντεο που εμφανίζεται στο YouTube ή στο Vimeo. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, το βίντεο εμφανίζεται και μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το πλαίσιο του βίντεο στον πίνακά σας.

Παρακαλώ σημειώστε: Το βίντεο πρέπει να είναι δημόσια προσβάσιμο από αυτή τη διεύθυνση URL (δηλ. η ορατότητα πρέπει να είναι είτε Δημόσια είτε Μη καταχωρημένη στο YouTube ή η επιλογή Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε Οποιοσδήποτε ή Άτομα με τον ιδιωτικό σύνδεσμο. Στο Vimeo η επιλογή Πού μπορεί να ενσωματωθεί πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε Οπουδήποτε.)

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage