Αριθμημένη γραμμή

Αριθμημένη γραμμή

Δημιουργήστε αριθμημένες γραμμές από το 0 έως το 10.000.

OpenNo account needed.
Αριθμημένη γραμμή
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Χρησιμοποιήστε μια αριθμημένη γραμμή για να βελτιώσετε την κατανόηση των αριθμών, να συγκρίνετε αριθμούς και να βοηθήσετε στους υπολογισμούς και την τιμή θέσεως.

Ρυθμίσεις

Κλίμακα
Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε το εύρος της αριθμημένης γραμμής. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά εύρη από 0 - 10 έως 0 - 10.000.

Υποδιαιρέσεις
Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των υποδιαιρέσεων στην αριθμημένη γραμμή. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δομή των 10, δομή των 5 ή χωρίς υποδιαιρέσεις.

Επιπλέον επιλογές
Οι επιπλέον επιλογές σας επιτρέπουν να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ορισμένες λειτουργίες του εργαλείου: τα κουμπιά ετικετών, τα κουμπιά του ρυθμιστικού και τα κουμπιά που σας επιτρέπουν να αυξήσετε ή να μειώσετε την κλίμακα.

Συμβουλές διδασκαλίας

• Κυλήστε την αριθμημένη γραμμή προς τα δεξιά (χρησιμοποιώντας το αριστερό βέλος) για να εμφανίσετε τους αρνητικούς αριθμούς.
• Χρησιμοποιώντας το εργαλείο του μολυβιού, προσθέστε σημειώσεις πάνω στην αριθμημένη γραμμή με καμπυλωτά βέλη πάνω από τη γραμμή (από τον πρώτο προσθετέο μέχρι το άθροισμα) για να απεικονίσετε την πρόσθεση. Για να δείξετε την αφαίρεση, σχεδιάστε καμπυλωτά βέλη κάτω από τη γραμμή.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage