Άβακας

Διδάξτε το μέτρημα, πρόσθεση και αφαίρεση με αυτό το εικονικό υλικό.

OpenNo account needed.
Άβακας
Teacher
Kids

8,000 schools use Gynzy

92,000 teachers use Gynzy

1,600,000 students use Gynzy

Γενικά

Ο Άβακας είναι ένα εργαλείο για την υποβοήθηση και απεικόνιση ενός ευρέος φάσματος προβλημάτων που σχετίζονται με τους αριθμούς, όπως είναι το μέτρημα, η πρόσθεση και η αφαίρεση. Βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις αριθμητικές δομές. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τις παραδοσιακές κόκκινες και άσπρες χάντρες για μια δομή με βάση το πέντε, με δομή με βάση το 10 ή ακόμα και με διάφορα άλλα χρώματα. Μετακινήστε τις χάντρες από τα αριστερά προς τα δεξιά ή το αντίστροφο, για να δείξετε βασικές λειτουργίες.

About Gynzy

Gynzy is an online teaching platform for interactive whiteboards and displays in schools.

With a focus on elementary education, Gynzy’s Whiteboard, digital tools, and activities make it easy for teachers to save time building lessons, increase student engagement, and make classroom management more efficient.

Go to Homepage