Nadenkwoorden

Aardrijkskundige namen als bijvoeglijk gebruikt
Les
Aardrijkskundige namen als bijvoeglijk gebruikt
Tussenklank ~s~
Les
Tussenklank ~s~
Werkwoorden met een trema
Les
Werkwoorden met een trema
Woorden met trema
Les
Woorden met trema
Stellende, vergrotende of overtreffende trap
Les
Stellende, vergrotende of overtreffende trap
Overtreffende trap
Les
Overtreffende trap
Vergrotende trap
Les
Vergrotende trap
Woorden met s/z-wisseling
Les
Woorden met s/z-wisseling
Woorden met f/v-wisseling
Les
Woorden met f/v-wisseling
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Les
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
Les
Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
Vorming van een bijvoeglijk naamwoord
Les
Vorming van een bijvoeglijk naamwoord
Tussenletter ~n~
Les
Tussenletter ~n~
Samenstellingen met assimilatie
Les
Samenstellingen met assimilatie
Samenstellingen II (uitdagend)
Les
Samenstellingen II (uitdagend)
Samenstellingen I (eenvoudig)
Les
Samenstellingen I (eenvoudig)
Meervouden met ~a of ~i
Les
Meervouden met ~a of ~i
Meervouden met onbeklemtoonde i of e
Les
Meervouden met onbeklemtoonde i of e
Meervouden met ~heden
Les
Meervouden met ~heden
Meervouden met 's
Les
Meervouden met 's
Meervouden met ~en
Les
Meervouden met ~en
Meervouden met ~s
Les
Meervouden met ~s
Woorden eindigend op ~d of ~t II (uitdagend)
Les
Woorden eindigend op ~d of ~t II (uitdagend)
Woorden eindigend op ~erd en ~aard
Les
Woorden eindigend op ~erd en ~aard
Woorden eindigend op ~b of ~p
Les
Woorden eindigend op ~b of ~p
Woorden eindigend op ~b die klinkt als /p/
Les
Woorden eindigend op ~b die klinkt als /p/
Woorden eindigend op ~d of ~t I (eenvoudig)
Les
Woorden eindigend op ~d of ~t I (eenvoudig)
Woorden met ~a, ~o of ~u
Les
Woorden met ~a, ~o of ~u
Woorden met ~ee
Les
Woorden met ~ee
Verkleinwoorden met diverse uitgangen
Les
Verkleinwoorden met diverse uitgangen
Verkleinwoorden met ng/nk-wisseling
Les
Verkleinwoorden met ng/nk-wisseling
Verkleinwoorden met ~aatje, ~ootje, ~uutje
Les
Verkleinwoorden met ~aatje, ~ootje, ~uutje
Verkleinwoorden met ~etje
Les
Verkleinwoorden met ~etje
Verkleinwoorden met ~je, ~tje of ~pje
Les
Verkleinwoorden met ~je, ~tje of ~pje
Verkleinwoorden met ~pje
Les
Verkleinwoorden met ~pje
Verkleinwoorden met ~tje
Les
Verkleinwoorden met ~tje
Verkleinwoorden met ~je
Les
Verkleinwoorden met ~je
Woorden met open of gesloten klankgroep III (uitdagendst)
Les
Woorden met open of gesloten klankgroep III (uitdagendst)
Medeklinkerverdubbeling of klinkerverenkeling
Les
Medeklinkerverdubbeling of klinkerverenkeling
Medeklinkerverdubbel­ing bij korte klank
Les
Medeklinkerverdubbel­ing bij korte klank
Klinkerverenkeling bij lange klank
Les
Klinkerverenkeling bij lange klank
Woorden met open klankgroep op ~a
Les
Woorden met open klankgroep op ~a
Woorden met open of gesloten klankgroep II (uitdagend)
Les
Woorden met open of gesloten klankgroep II (uitdagend)
Woorden met open of gesloten klankgroep I (eenvoudig)
Les
Woorden met open of gesloten klankgroep I (eenvoudig)
Woorden met open klankgroep en tweetekenklank
Les
Woorden met open klankgroep en tweetekenklank
Woorden met gesloten klankgroep en verschillende medeklinkers
Les
Woorden met gesloten klankgroep en verschillende medeklinkers
Samenstellingen met koppelteken
Les
Samenstellingen met koppelteken
Woorden met open klankgroep en lange klank
Les
Woorden met open klankgroep en lange klank
Woorden met open klankgroep en korte klank
Les
Woorden met open klankgroep en korte klank
Woorden eindigend op ~d die klinkt als /t/
Les
Woorden eindigend op ~d die klinkt als /t/

Ga aan de slag met Gynzy!