Meervouden met ~heden

Meervouden met ~heden

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Meervouden met ~heden
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meervouden met 'heden' juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om meervouden zoals 'hoeveelheden' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een recept opschrijft.

Introductie

Je controleert of de leerlingen de begrippen enkelvoud en meervoud nog kennen. De leerlingen maken de juiste beweging bij het woord. Je klikt op de luidspreker. Horen de leerlingen een woord in enkelvoud? Dan steken ze één vinger op. Horen de leerlingen een woord in meervoud? Dan draaien ze een rondje.

Instructie

Je legt de regel uit die bij de categorie hoort. Het meervoud van ~heid schrijf je met ~heden. Voorbeeld: het meervoud van hoeveelheid is hoeveelheden. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'beroemdheden' en 'onzekerheden'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'moeilijkheden' en 'plechtigheden'. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te drukken. De schijf wijst het woord aan dat de leerlingen op moeten schrijven. Je klikt op de luidspreker, de leerlingen noemen het woord in meervoud en schrijven het woord op. Door het afdekvlak weg te halen, kunnen de leerlingen het woord controleren.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan waarmee het woord eindigt. Vervolgens schrijven de leerlingen het missende woord over. Daarna moeten de leerlingen het meervoud opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Rudolf bakt vaak zoetigheden. Schrijf op: zoetigheden
2. Hij heeft alle benodigdheden om taarten te bakken. Schrijf op: benodigdheden
3. Rudolf bezit de vaardigheden om nauwkeurig te werken. Schrijf op: vaardigheden
4. Schrijf de zin op: Rudolf bakt alleen grote hoeveelheden gebak.

Gemengd dictee:
1. Rudolf gebruikt kilo's meel. Schrijf op: kilo's
2. Er gaan massa's suiker in de taart. Schrijf op: massa's
3. Rudolf bakt voor bijzondere gelegenheden. Schrijf op: gelegenheden
4. Schrijf de zin op: Snoepen is een van zijn zwakheden.

Aandachtspunten

- De betekenis van deze woorden kan lastig zijn voor de leerlingen. Controleer tijdens de instructieles of de leerlingen de lastige woorden kunnen uitleggen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!