Instructielessen op het digibord

Bij elk leerdoel een instructieles voor op het digibord.

Duizenden instructielessen met stap voor stap uitleg

Als leerkracht wil je jouw leerlingen bij de les betrekken, uitdagen, motiveren en bijsturen wanneer dat nodig is. Dit is een belangrijke taak, waarbij een goede instructie onmisbaar is. Bij een groot deel van de leerdoelen binnen Gynzy is daarom een instructieles voor op het digibord beschikbaar.

Daarnaast hebben we ook instructielessen specifiek gericht op lesdoelen uit de methode. Zo kun je als leerkracht eenvoudig een instructie geven die aansluit bij je methodelessen en past bij de leerdoelen en opgaven in Gynzy.

Door leerlingen op een gestructureerde en effectieve manier stap voor stap uitleg te geven, vergroot je de kans op betere leerresultaten. Je zorgt er ook voor dat leerlingen goed voorbereid van start gaan met adaptief leren.

Instructieles rekenen

 Opbouw van de instructielessen

Elke instructieles bestaat uit een digibordles en een beschrijving met achtergrondinformatie en belangrijke aandachtspunten.

1. Introductie

We introduceren het onderwerp met een activiteit. Bijvoorbeeld met een spelletje, gezamenlijke oefening of een klassikale vraag.

Instructieles introductie digibord
Instructie instructieles digibord

2. Instructie

De instructie bevat de uitleg van het doel. De begrippen worden besproken en de vaardigheid wordt in stappen uitgelegd en voorgedaan.

3. Verwerking

Bij de verwerking worden een aantal opgaven getoond die klassikaal gemaakt kunnen worden op het digibord.

Verwerking instructieles digibord
Verlengde instructie instructieles digibord

4. Verlengde instructie

Bij de verlengde instructie bied je de instructie nog eens aan op een rustiger tempo. Vaak is er gekozen voor sommen met eenvoudigere getallen en/of met visuele of materiële hulpmiddelen.

5. Afsluiting

Bij de afsluiting wordt ingegaan op wat de leerlingen geleerd hebben en waarom dat belangrijk is. Ook wordt nog een keer gecontroleerd of de leerlingen de instructie begrepen hebben met bijvoorbeeld een oefening, stelling of spelletje.

Afsluiting instructieles digibord

Het EDI model (Expliciete Directe Instructie)

Al onze instructielessen sluiten aan op het Expliciete Directe Instructie (EDI)-model van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Dit model heeft als uitgangspunt dat je op sommige momenten in het leerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen.

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

  • Lesdoel

  • Activeren van voorkennis

  • Onderwijzen van het concept: begrippen worden uitgelegd en besproken.

  • Onderwijzen van de vaardigheid: vaardigheden worden stap voor stap uitgelegd, voorgedaan en besproken.

  • Belang van de les

  • Begeleide inoefening

  • Lesafsluiting

  • Verlengde instructie

  • Zelfstandige verwerking

Overigens zijn de instructielessen ook goed in te zetten bij andere instructiemodellen. Zoals Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI) en Activerende Directe Instructie (ADI)

Instructielessen voor kleuters

Ben je op zoek naar instructielessen voor leerlingen van groep 1 en 2, of voor speciaal onderwijs? Kijk niet verder! Speciaal voor hen zijn er in Gynzy instructielessen beschikbaar voor de Werelden: Getallen, Meten, Meetkunde en Beginnende geletterdheid. 

Met deze kant-en-klare instructielessen laat je groep 1 en 2 kennismaken met diverse leerdoelen. Bij kleuters staat het handelend en spelend bezig zijn met leerdoelen voorop. Dit hebben wij dan ook als uitgangspunt genomen bij het maken van de instructielessen. Na het geven van de instructieles kunnen zij zelfstandig aan de slag met adaptieve opgaven.

speciaal onderwijs
 gemakkelijk digibord gebruiken

Instructielessen aanpassen

Er is niets zo fijn als instructielessen die je direct kunt gebruiken. Je hoeft de lessen niet eens aan te vullen. Dit scheelt weer werk voor jou. We voegen zelfs een uitgebreide didactische uitleg toe over de leerdoelen. 

Natuurlijk willen we jou wel de optie bieden om lessen in te korten of te bewerken. Net zoals elke les in Gynzy heb je daarom de mogelijkheid om de instructielessen aan te passen. Dit is heel makkelijk en gebruiksvriendelijk gemaakt. Sla simpelweg de les uit de bibliotheek op onder je eigen account en pas de les aan voor de situatie in jouw klas.

Tips voor het aanpassen van een instructieles hebben we in een handig artikel gebundeld. Deze vind je in het helpcentrum. 

Ga aan de slag met Gynzy