Woorden eindigend op ~b of ~p
Woorden eindigend op ~b of ~p

Woorden eindigend op ~b of ~p

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden eindigend op ~p of ~b die klinkt als /p/ (zoals krab) te onderscheiden en juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals 'krab' en 'trap' van elkaar te kunnen onderscheiden en op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een kaart wilt schrijven.

Introductie

De leerlingen oefenen met het langer maken van woorden. In deze oefeningen hoeven de leerlingen de woorden nog niet op te schrijven, het gaat enkel om de focus op de klank. Je werpt eerst de dobbelsteen. De kleur geeft aan welke leerlingen het woord zo snel mogelijk langer moeten maken. Daarna klik je op een luidspreker. De aangewezen leerlingen maken het woord langer. Voorbeeld: je werpt de dobbelsteen. De dobbelsteen is geel. Daarna klik je op de luidspreker. Je hoort 'rib'. Alle leerlingen met een huisdier, zeggen zo snel mogelijk 'ribben'.

Instructie

De leerlingen luisteren naar het woord 'krab' en het woord 'streep'. Je vraagt aan de leerlingen wat je hoort aan het eind van het woord. Je hoort aan het einde van beide woorden /p/. Daarna vraag je aan de leerlingen wat je ziet aan het eind van de woorden. Je ziet een ~b bij 'krab' en ~p bij 'streep'. Vervolgens leg je de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /p/ aan het einde van het woord? Maak het woord dan langer, dan hoor je of je ~b of ~p schrijft. Je laat zien wat er gebeurt als je de woorden 'spinnenweb' - 'spinnenwebben' en 'step' - 'steppen' langer maakt. Vervolgens passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'schrob' en 'slurp'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'dipsaus' en 'riblap'. Daarna schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op. Je klikt op de luidspreker en de leerlingen schrijven het woord op. Benadruk dat je éérst het woord langer moet maken, voordat je het opschrijft.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan wat je hoort aan het einde van het woord. Vervolgens kiezen de leerlingen de woorden met ~b die klinkt als /p/. Daarna moeten de leerlingen de woorden opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je het dictee.

Dictee van de categorie:
1. Gisteren maakte ik een verkeerde stap. Schrijf op: stap
2. Ik gleed uit in de drab. Schrijf op: drab
3. Ik viel van de stoep. Schrijf op: stoep
4. Schrijf de zin op: Ik kneusde mijn rib.

Aandachtspunten

- Woorden eindigend op ~b kunnen met ~p worden geschreven. Om bekend te raken met het langer maken van de woorden is het belangrijk om de woorden die op ~b én ~p eindigen langer te maken. Zo wennen de leerlingen aan het toepassen van de regel. Het ophangen van de wandkaart kan helpen om de leerlingen te herinneren aan het langer maken van het woord.
- Dit is een combinatieles. Als je merkt dat de leerlingen nog moeite hebben met het onderscheiden van de woorden, kun je de les geven waarin alleen woorden eindigend op ~b worden behandeld.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!