Meervouden met ~s
Meervouden met ~s

Meervouden met ~s

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meervouden met ~s juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om meervouden zoals 'slingers' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je een boodschappenlijstje maakt.

Introductie

Je controleert of de leerlingen nog weten wat de begrippen enkelvoud en meervoud betekenen. Je klinkt op de luidspreker. Als het woord enkelvoud is, steken de leerlingen één vinger op. Als het woord meervoud is, draaien de leerlingen een rondje.

Instructie

De leerlingen luisteren naar het woord 'slingers'. Je vraagt aan de leerlingen wat je hoort aan het eind van het meervoud. Je hoort dat het woord eindigt op /s/. Daarna vraag je aan de leerlingen wat je ziet aan het eind van het meervoud. Je ziet een ~s achter het woord. Vervolgens leg je de uit die bij deze categorie hoort. Hoor je /s/ aan het eind van het meervoud? Dan schrijf je het met ~s. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'spiegels' en 'wijzers'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'varkens' en 'vlinders'. Vervolgens schrijven de leerlingen de woorden helemaal zelf op. Je klikt op de luidspreker en wijst de afbeeldingen aan. Door het afdekvlak weg te halen, kunnen de leerlingen controleren of ze het woord goed hebben geschreven. Na deze oefening volgt een instructie of herhaling over open klankgroep en lange klank en open klankgroep en korte klank. Dit deel van de instructieles hoort niet bij de basis maar is bedoeld voor de leerlingen die hier al aan toe zijn.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan wat er bij het woord komt. Vervolgens schrijven de leerlingen het missende woord op. Daarna moeten de leerlingen het meervoud opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. Tussen de heuvels ligt het kasteel. Schrijf op: heuvels
2. In het kasteel wonen twee meisjes. Schrijf op: meisjes
3. Zij kijken door de vensters naar buiten. Schrijf op: vensters
4. Schrijf de zin op: Waar zijn de sleutels van het kasteel?

Gemengd dictee. In dit dictee komen ook woorden met open klankgroep en lange klank en open klankgroep en korte klank voor.
1. Het kasteel heeft vier torens. Schrijf op: torens
2. In het kasteel zijn geheime kamertjes. Schrijf op: kamertjes
3. Er hangen schilderijen aan grote spijkers. Schrijf op: spijkers
4. Schrijf de zin op: De ridders staan voor de poort.

Aandachtspunten

- Spreek de ~s achter het woord nadrukkelijk uit, zo horen de leerlingen de verandering in het woord wanneer je van enkelvoud naar meervoud gaat.
- In deze instructieles wordt kort aandacht geschonken aan de open klankgroep met korte en lange klank, dit hoort niet bij de basis van de les. Als je dieper in wilt gaan op deze onderwerpen kun je de instructielessen geven over open klankgroep en lange klank of open klankgroep en korte klank.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!