Verkleinwoorden met ~pje

Verkleinwoorden met ~pje

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Verkleinwoorden met ~pje
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren verkleinwoorden met alleen ~pje (zoals boom - boompje) juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om verkleinwoorden met ~pje zoals 'boompje' op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je buiten hebt gezien.

Introductie

Je controleert of de leerlingen nog weten wat een verkleinwoord is en of ze bekende verkleinwoorden kunnen noemen. De leerlingen hoeven de woorden nog niet op te schrijven, het gaat enkel om de focus op de klank en het herhalen van de regel. Je draait aan de schijf door op de blauwe stip te klikken, de schijf geeft aan welk verkleinwoord de leerlingen moeten noemen. Draai een voor een aan de schijven. Je vraagt wat de leerlingen horen aan het einde van het woord. Je hoort /ju/ en schrijft je ~je. Vervolgens luisteren de leerlingen naar de verkleinwoorden die ze vandaag gaan leren. Je draait drie keer aan de schijf en vraagt wat je hoort aan het einde van het woord. Je hoort /pju/.

Instructie

De leerlingen noemen het verkleinwoord van het woord boom (boom - boompje). Je vraagt aan de leerlingen wat je hoort aan het eind van het verkleinwoord. Je hoort /pju/. Daarna vraag je aan de leerlingen wat je ziet aan het eind van het verkleinwoord. Je ziet dat er ~pje achter het woord staat. Je hoort dus /pju/, maar je schrijft ~pje. Vervolgens leg je de regel uit die bij deze categorie hoort. Verklein je het woord met ~pje en hoor je /pju/? Dan schrijf je het woord + pje. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'vormpje' en 'geheimpje'. Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij de woorden 'armpje' en 'bezempje'. Ten slotte controleer je of de leerlingen helemaal zelf de woorden op kunnen schrijven.

Inoefening

Eerst drukken de leerlingen op het stukje dat bij het woord komt. Vervolgens geven de leerlingen aan bij welke categorie het woord hoort. Daarna moeten de leerlingen het verkleinwoord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees. Door het dictee van de categorie op het bord te tonen, wordt de focus gelegd op de verandering van het woord.

Dictee van de categorie:
1. Gisteren keek ik een kort filmpje. Schrijf op: filmpje
2. Ik klikte op het duimpje onder de video. Schrijf op: duimpje
3. Het filmpje ging over een wormpje. Schrijf op: wormpje
4. Het wormpje kroop naar het bloempje. Schrijf op: bloempje

Gemengd dictee:
1. Ik keek het filmpje nog een keertje. Schrijf op: keertje
2. Die keer keek ik het met mijn kleine zusje. Schrijf op: zusje
3. Samen keken we naar het schermpje. Schrijf op: schermpje
4. Mijn kleine broertje keek niet mee. Schrijf op: broertje

Aandachtspunten

- De kans bestaat dat leerlingen ~pju schrijven in plaats van ~pje. Zorg ervoor dat de wandkaart zichtbaar is in de klas. Het zien van de wandkaart kan de leerling helpen het woord juist te spellen.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!