Eigen leerlijnen maken

Voor elke leerling persoonlijke leerroutes passend bij de eigen behoefte.

verwerking structuur

Persoonlijke leerroutes

In een versimpelde boomstructuur van drie lagen krijgen jij en je leerlingen inzicht in de leerlijnen. De hoofdonderwerpen van een vak noemen we “Werelden”. Deze zijn verdeeld in subonderwerpen die we “Eilanden” noemen. Daaronder zitten de leerdoelen uit de Gynzy leerlijnen.

Dankzij deze simpele structuur kan iedere leerling eenvoudig persoonlijke leerroutes volgen voor vakgebieden zoals rekenen, spelling, grammatica, woordenschat en cijfers en letters.

Meer over werken met Werelden in Gynzy

Meer eigenaarschap over het leerproces

Binnen de Werelden wordt ook rekening gehouden met zogenaamde “voorwaardelijkheden”. Deze regels bepalen wanneer een leerling toe is aan een bepaald leerdoel. Met andere woorden: in welke mate een leerling voorgaande leerdoelen moet beheersen om een nieuw leerdoel als het ware “vrij te spelen”.

De voorwaardelijkheden zijn minimale eisen en laten altijd ruimte voor ruime keuzevrijheid. Op deze manier is het mogelijk dat een leerling een persoonlijke leerroute volgt door de leerlijnen, zonder dat hij geconfronteerd wordt met doelen waar hij nog niet aan toe is.

Voorwaardelijkheden

Grenzeloze mogelijkheden

Verdiepen

Duik dieper de leerstof in met hoge abstractieniveaus.

Verbreden

Verken extra leerdoelen, buiten de gebaande paden.

Herhalen

Eindeloze mogelijkheden om oefenstof te herhalen.

Ga aan de slag met Gynzy!