Woorden met gesloten klankgroep en verschillende medeklinkers

Woorden met gesloten klankgroep en verschillende medeklinkers

Open deze lesJe kunt Gynzy gratis uitproberen.
Woorden met gesloten klankgroep en verschillende medeklinkers
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren woorden met gesloten klankgroep en verschillende medeklinkers (zoals winter) juist te spellen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om woorden zoals winter op de juiste wijze te kunnen spellen. Bijvoorbeeld als je op wilt schrijven wat je in de vakantie hebt gezien.

Introductie

Je controleert of de leerlingen het verschil tussen klinkers en medeklinkers kennen. De leerlingen maken de juiste beweging bij de letter. Je verwijdert een afdekvlak. De leerlingen kijken naar de gekleurde letter. Is dit een medeklinker? Dan maken de leerlingen een vuist. Is dit een klinker? Dan gaan de armen de lucht in.

Instructie

De leerlingen hakken het woord 'winter' in klankgroepen (/win/-/tǝr/). Je vraagt wat je hoort aan het eind van de eerste klankgroep. De klankgroep eindigt op een medeklinker, de letter ~n~. Vervolgens leg je de regel uit die bij deze categorie hoort. Hoor je een medeklinker aan het eind van de klankgroep? Dan schrijf je het woord zoals je het hoort. De blauwe boei geeft aan dat het om een medeklinker gaat. Daarna passen de leerlingen de regel toe door stap voor stap het woord te spellen. Eerst doe je dit voor bij de woorden 'meester' (/mees/-/tǝr/) en planken (/plan/-/kǝn/). Daarna controleer je of de leerlingen de stappen zelf kunnen uitvoeren bij het woord schilder (/sgil/-/dǝr/). Ten slotte controleer je of de leerlingen de regel kunnen uitleggen en je vraagt welke letters onder de wanten staan. De leerlingen hakken eerst de woorden in klankgroepen en schrijven daarna de woorden op. Door de woorden op de schrijflijntjes te schrijven, kunnen de leerlingen controleren of ze het woord juist hebben geschreven.

Inoefening

Eerst geven de leerlingen aan op welke letter de klankgroep eindigt. Vervolgens kiezen de leerlingen het missende woord en schrijven ze dit woord op. Daarna moeten de leerlingen het missende woord opschrijven.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen de spellingsregel goed begrijpen. Ten slotte geef je de dictees.

Dictee van de categorie:
1. De herder loopt naar zijn geiten. Schrijf op: herder
2. De geiten lopen in de bergen. Schrijf op: bergen
3. De geiten eten van de planten. Schrijf op: planten
4. Schrijf de zin op: De herder draagt een mantel.

Gemengd dictee:
1. Ik twijfel of ik daar de herder zie. Schrijf op: twijfel
2. Maar de herder is kleiner dan die man. Schrijf op: kleiner
3. Ik zie een geit een eikel eten. Schrijf op: eikel
4. Schrijf de zin op: Een geit drinkt uit de vijver.

Aandachtspunten

- Zorg ervoor dat de leerlingen gewend raken aan het hakken in klankgroepen. Het is handig als de leerlingen hier al aan gewend zijn omdat de regels lastiger worden bij woorden met open klankgroep en lange of korte klank.

Over Gynzy

De digitale oplossingen van Gynzy zijn altijd een waardevolle aanvulling voor jouw basisschool. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!