Log in
Instructieles
Aflezen van een eenvoudige staafgrafiek

Aflezen van een eenvoudige staafgrafiek

Tool
Een hulpmiddel om staafdiagrammen te maken op het digibord.

Staafdiagram