Bij het werken in de Werelden wil je ook graag de voortgang van leerlingen kunnen inzien. In Gynzy zijn op verschillende plekken resultaten te vinden. Zo kun jij afhankelijk van het moment en jouw eigen behoefte relevante informatie verzamelen. In dit vijfde en laatste deel van de blogserie Leren in de Werelden gaan we in op de mogelijkheden voor het monitoren en inzien van resultaten bij het werken in de Werelden.

In deze blog zullen we de mogelijkheden voor het volgen van leerlingen bespreken aan de hand van drie verschillende fases rondom de les. De voorbereiding voor de les, het monitoren tijdens de les en het terugblikken na de les. Voor het terugblikken wil je op verschillende momenten, verschillende zaken in Gynzy vinden. Dus hebben we na de les opgeknipt in in de korte termijn (dezelfde dag), de middellange termijn (specifieke periode) en de lange termijn (bijvoorbeeld halfjaarlijks).

Voor de les

Bij de voorbereiding van een les kan het helpen om in te zien aan welke doelen leerlingen al eerder hebben gewerkt en hoe ze dat hebben gedaan. Zo kun je bepalen of je aan de geplande doelen kan werken of misschien nog wel wat ruimte moet maken voor een eerder doel. Dit kan natuurlijk ook de andere kant op werken, wellicht hebben leerlingen laten zien het doel al te beheersen en kun je al focussen op een ander doel. In deel 4: Instructie op doelniveau staat beschreven dat in Gynzy de beheersing van een doel wordt weergegeven in vaardigheidsscores.

De cirkels rondom de Eilanden en leerdoelen in de Werelden, geven jou direct een globaal beeld van de vaardigheidsscores van de leerlingen. De kleuren in deze cirkels geven het gemiddelde van de vaardigheidsscores weer van de (onderliggende) doelen. Hierdoor zie je of leerlingen al hebben gewerkt aan doelen van dat Eiland. Op basis hiervan kun je doorklikken naar de leerdoelen voor meer informatie op doelniveau. Een lage gemiddelde vaardigheidsscore op Eilandniveau kan bijvoorbeeld het resultaat zijn van lage vaardigheidsscores (roze cirkel om het doel) doordat leerlingen het doel lastig vinden, lage vaardigheidsscores doordat leerlingen weinig opgaven hebben gemaakt (grijze cirkel om het doel) of de gemiddelde vaardigheidsscore op Eilandniveau is laag omdat je bewust bepaalde leerdoelen niet op hebt genomen in je planning.

Voorbeeld: Je hebt gepland om aan de slag te gaan met Minsommen t/m 10.000. In het onderstaande overzicht van de Eilanden binnen de Wereld Optellen & Aftrekken zie je om het Eiland Minsommen t/m 1000 een grote groep die de onderliggende doelen beheerst (donkerblauw), maar ook een grote groep met een gemiddelde vaardigheidsscore tussen de 25 en 75% (lichtblauw) of zelfs onder de 25% (roze). Op basis van deze informatie kun je doorklikken voor meer informatie en bedenken of je aanpassingen wil doen aan jouw instructie of aan de geplande leerdoelen.

 

Vaardigheidsscores in Eilandringen

 

Daarnaast vind je de vaardigheidsscores op de doelkaart. Ook zie je hier hoe de leerlingen eerdere opgaven uit dit doel gemaakt hebben, in de vorm van vinkjes, kruisjes of golfjes.

Zo zie je op de afbeelding hieronder dat Billie in totaal 60 opgaven heeft gemaakt, een lage vaardigheidsscore heeft, met ook wel behoorlijk wat rode kruisjes. Door op de kruisjes te klikken wordt zichtbaar wat de fouten zijn die Billie maakt en op basis hiervan kan bijvoorbeeld verlengde instructie geboden worden. Een ander voorbeeld: Count heeft in totaal 46 opgaven gemaakt en alleen maar groene vinkjes. Count kan op basis van deze informatie bijvoorbeeld uitgesloten worden van de instructie en/of met een ander leerdoel aan de slag.

 

Resultaten op de doelkaart

 

Tijdens de les

Als leerlingen aan het werk gaan in de Werelden dan kunnen leerlingen allemaal aan een ander leerdoel werken. Het is dan prettig om te kunnen zien waar leerlingen mee bezig zijn. Daarnaast is een mooie bijkomstigheid van digitale verwerking dat je direct kan zien of een leerling misschien hulp nodig heeft. Dit kan beide bij Actueel. Hier zie je als je op ververs klikt de laatste actuele status. Je ziet welke leerlingen online zijn, aan welk doel ze werken en gewerkt hebben en hoe ze de laatste opgaven waar ze aan hebben gewerkt hebben gemaakt door middel van vinkjes, golfjes en kruisjes. Op deze tekens kun je klikken om te zien wat de opgave was en wat de leerling heeft geantwoord.

 

Resultaten in Actueel

De Actueel-pagina in Gynzy geeft weer of de leerling online is, waar hij aan werkt en laat zien of hij de opgaven goed of fout heeft beantwoord.

Naast Actueel biedt de doelkaart de mogelijkheid om tijdens de les dieper op de voortgang van een specifiek doel in te gaan. Je kunt hier zien of de leerling fouten heeft gemaakt in de laatste 36 opgaven van dat doel en je kunt de vaardigheidsscores zien van het doel. Door vervolgens te kijken bij Voortgang zie je daar het verloop van de vaardigheidsscore. Je kunt zo zien of een leerling snel of wat langzamer is gestegen, of misschien zelfs is gedaald.

 

Voortgang op de doelkaart

Bij het onderdeel Voortgang op de doelkaart zie je van een leerling precies het verloop van de vaardigheidsscore.

Na de les: korte termijn

Na afloop van de les, of aan het einde van de dag, wil je zien hoe je leerlingen vandaag hebben gewerkt, waar hebben ze aan gewerkt en hoe is dat gegaan? Daar kan je vervolgens lering uithalen voor de volgende dag. Zijn er bijvoorbeeld nog doelen die je dan moet herhalen of doelen waar extra instructie nodig is? Deze informatie is op verschillende plekken te vinden. Allereerst zou je voor een globaal beeld van waar de leerlingen nu staan kunnen kijken naar de cirkels om de Eilanden en leerdoelen. Om alle leerdoelen van een Eiland te zien kun je ook gebruik maken van Inzicht. Hier zie je onder elkaar de vaardigheidsscores van alle doelen van het Eiland.

 

Resultaten bij Inzicht

Onder Inzicht kun je de vaardigheidsscores van alle doelen van een Eiland onder elkaar zien.

Wil je dieper ingaan op een specifiek doel dan kun je dit bekijken op de doelkaart, op het tabblad met de resultaten. Om op de doelkaart te komen, klik je eenvoudig op de afbeelding van het doel. De vinkjes, golfjes en kruisjes en voortgang van de vaardigheidsscore geven je een goed beeld van hoe de leerling heeft gewerkt. Ons systeem is zo ingericht dat leerlingen opgaven krijgen op hun niveau, waarbij ze ook worden uitgedaagd. Het is daarom ook heel normaal dat de leerling af en toe fouten maakt.

Na de les: middellange termijn

Na een wat langere periode, bijvoorbeeld een blok, is het handig om te kijken of de beheersing van de leerlingen nog op schema ligt. Misschien waren er doelen waar je langer de tijd voor wilde nemen of doelen waar jouw leerlingen juist sneller doorheen gingen dan gepland.

Hiervoor kun je bijvoorbeeld kijken naar de vaardigheidsscores bij Inzicht. Je kunt hier de vaardigheidsscores van alle doelen van een Eiland onder elkaar zien. Zo kun je bekijken hoe de groep ervoor staat en eventueel de planning aanpassen.

Daarnaast kun je op de leerlingkaart inzien of een leerling heeft gewerkt aan opgaven op-, onder- of boven zijn zone van naaste ontwikkeling. Ook op basis hiervan kun je eventueel aanpassingen maken aan de planning.

Op de leerlingkaart zie je een indicator die aangeeft of de leerling op-, boven- of onder zijn zone van naaste ontwikkeling werkt. Je komt op de leerlingkaart door in Actueel op de naam van de leerling te klikken.

Tip: Voor het beoordelen van leerlingen is het handig om na een specifieke periode al te bepalen welke doelen je mee wil nemen in de beoordeling. Op dit moment weet je namelijk nog precies waar afgelopen tijd aan gewerkt is.

Na de les: lange termijn

De resultaten in Gynzy geven je een mooie objectieve weergave van hoe de leerling in Gynzy laat zien de doelen te beheersen. Zoals je in deze blog hebt kunnen lezen zijn er verschillende resultaten in Gynzy te vinden en deze kun je ook gebruiken bij de beoordeling van een leerling. In dit artikel vind je een uitgebreide beschrijving van het gebruiken en interpreteren van de gegevens uit Gynzy voor je rapportage.

Een wat concreter artikel voor het beoordelen van leerlingen die hebben gewerkt in de Werelden vind je in dit artikel. Bij het beoordelen gaan we hier uit van de doelen die jij hebt aangeboden. Wat was het belangrijkste Eiland of leerdoel? Van die Eilanden of leerdoelen die jij het belangrijkste vindt voor de beoordeling bepaal je vervolgens of leerlingen ze hebben behaald. Dit kun je dan omzetten in een beoordeling.

 

Lees ook de andere blogs in deze serie