Het is zover: wereldoriëntatie is beschikbaar! De nieuwe Werelden zitten boordevol leerstof over geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en biologie. Je kunt ze nu (net als voor rekenen, spelling, woordenschat en grammatica) in de verwerkingssoftware koppelen.

Update 3 februari 2020: de pilot met wereldoriëntatie is afgesloten. Laat weten wat jij graag in Gynzy zou zien op gynzy.com/wensen.

Wereldoriëntatie is een verzamelnaam voor onderwijs dat is gericht op kennis over de wereld om je heen. Soms wordt het gesplitst aangeboden, bijvoorbeeld in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, maar steeds vaker wordt ervoor gekozen om deze vakken geïntegreerd aan te bieden waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende thema’s.

 

 

 

Aanbod

Voor wereldoriëntatie is gekozen voor een aanbod in de Werelden, net als voor woordenschat. Verdeeld over 6 verschillende Werelden worden 20 thema’s behandeld, bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. De thema’s noemen we binnen Gynzy de Eilanden. Ieder Eiland is onderverdeeld in een aantal dorpen.

schematische opbouw wereldoriëntatie

Schematische opbouw van wereldoriëntatie.

Ieder dorp is op dezelfde manier opgebouwd. Een leerling krijgt eerst altijd uitleg over het onderwerp via een filmpje en daarna maakt hij bij dit filmpje opgaven. Vervolgens krijgt de leerling een nieuw filmpje met uitleg en maakt hij daarna weer opgaven. Wanneer de leerling dorp a voldoende heeft afgerond, mag de leerling verder naar dorp b etc. Leerlingen kunnen op deze manier zelfstandig aan de slag binnen de Wereld.

Instructie van de leerkracht is niet nodig, maar de leerkracht kan wel voor de introductie van het thema zorgen. Denk hierbij aan het klassikaal invullen van een woordweb over het thema of het maken van een tekening (individueel of in groepjes) over wat je al weet over het thema.