Gynzy heeft een nieuwe stap gezet in het versterken van het eigenaarschap over het leerproces van de leerling. Vanaf nu kunnen leerlingen bij de start van een les, toets, taak of Eilandsessie vooraf hun eigen vaardigheidsscores zien. Dit heeft diverse voordelen voor zowel de leerling als leerkracht en biedt een nieuwe dimensie aan elke les.

In het doelenoverzicht waar de leerling mee start ziet hij nu naast de doelen waar hij aan gaat werken voor elk doel hoe hij ervoor staat. Aan de hand van een cirkel rondom het icoontje van het leerdoel (overeenkomstig met de Dorpen uit de Werelden) wordt de vaardigheidsscore weergegeven. Zo wordt de mate van beheersing van een doel direct bij de start voor de leerling zichtbaar. Op deze manier wordt het inzicht in het eigen leerproces, wat voor leerlingen al in de Werelden zichtbaar was, ook bij het leren met de methode geboden.

Voorbeeld inzicht in eigen vaardigheid - spelling

In het lesdoelenoverzicht worden de vaardigheidsscores middels een (gedeeltelijk) ingekleurde cirkel weergegeven.

Wanneer de leerling voor de start van de les het lesdoelenoverzicht bekijkt, kon hij eerder zijn voorkennis al activeren. Nu de leerling in dit doelenoverzicht ook zijn eigen beheersing ziet, weet de leerling al beter wat hij kan verwachten. Dit kan de leerling ondersteunen bij het leren. Zijn het volledig nieuwe doelen en zou het goed zijn om daar nog materialen bij te gebruiken zoals een rekenrek of geld? Of zijn het opgaven die de leerling al beheerst en kan hij terugdenken aan eerder gebruikte strategieën? Op deze manier kan de leerling zijn eigen leren beter reguleren.

Doelgericht leren

De informatie over de beheersing van een leerdoel kan de leerling ook gebruiken bij het maken van keuzes tussen leerdoelen. Zo kan de leerling op basis van dit inzicht bedenken met welk leerdoel hij start en welke leerdoelen van de les hij pas daarna wil maken. De leerling kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te starten met een leerdoel waar hij nog een lage beheersing voor heeft, dit kan bijvoorbeeld een doel zijn dat nieuw is voor de leerling, of een doel waar de leerling eerder moeite mee had. Door te starten met dit leerdoel, wordt het namelijk geïsoleerd aangeboden. Op deze manier kan de leerling zijn aandacht volledig richten op het ontwikkelen van zijn vaardigheid op het leerdoel. Bovendien heeft de leerling door te starten met een leerdoel met een lage beheersing nog voldoende tijd om, indien nodig, ondersteuning van de leerkracht te vragen.

Behalve de keuze met welk leerdoel van een les te starten, kan de leerling met inzicht in de eigen vaardigheid bij een lesdoel, ook bepalen welk lesdoel wel of niet te verwerken in de les. Wanneer de leerling een leerdoel bijvoorbeeld al volledig beheerst, kan de leerling dit leerdoel ook overslaan in de les en in de Werelden een moeilijker doel binnen hetzelfde Eiland kiezen. Op deze manier kan de leerling zijn leren voor zichzelf personaliseren. 

Intrinsieke motivatie

Het bieden van inzicht in combinatie met het kunnen maken van keuzes op basis van deze inzichten vergroot het gevoel van eigenaarschap voor de leerling. Dit draagt bij aan zijn intrinsieke leermotivatie. Met een hogere leermotivatie heb je kans op grotere en duurzamere leeropbrengsten.

Feedback helpt

De ontwikkeling van deze toevoeging was een veel gevraagde functionaliteit. Op gynzy.com/wensen schreven leerkrachten onder andere het volgende:

Als leerlingen de les maken vooraf al inzicht geven of ze het doel beheersen. Nu krijgen ze alleen alle doelen te zien. Helaas kan de leerling zelf niet zien hoe zijn/haar doel is. Het zou mooi zijn als ze dit wel kunnen zien.

De Bron – Spijkenisse

Wanneer de kinderen op een les klikken, krijgen ze een doelenoverzicht. Het zou zo mooi zijn wanneer ook daar de percentages bij komen te staan. Zo kan je ook aangeven bij de leerlingen dat ze de doelen moeten maken waarbij ze nog geen 75% hebben bijvoorbeeld.

De Alexander – Denekamp

Ik wil de kinderen hier vaker laten kiezen voor werken aan een doel. Ik zou het mooi vinden als kinderen in de blokjes direct hun vaardigheidsscores zien, zodat ze gerichter kunnen kiezen voor een doel. Ze kiezen dan bijvoorbeeld direct het doel waarvan hun vaardigheidsscore het laagst is. Lijkt me een waardevolle toevoeging.

Den Bijstere – Tilburg

Door de vaardigheidsscores bij de lesdoelen te tonen leert een leerling al jong om eigenaar te worden van zijn eigen leerontwikkeling.

De Vuurvlinder – Beuningen

Laat ook met jouw stem weten welke onderdelen we aan Gynzy kunnen toevoegen en waarom. Iedere feedback is waardevol en meer dan welkom. Zo bouwen we gezamenlijk aan uniek onderwijs voor elkaar.