Paul Verrijdt streeft naar gepersonaliseerd onderwijs. Dit zie je terug in de basisscholen waarvan hij directeur is. Een belangrijk onderdeel van onderwijs op maat is voor hem de inzet van de digitale verwerking van Gynzy. Paul deelt zijn ervaringen en vertelt over de overgang naar de verwerking. 

‘’Kijk ik naar ons rekenonderwijs van een aantal jaar geleden dan was er een duidelijke behoefte aan vernieuwing’’, aldus Paul Verrijdt. ‘’Wanneer ik meekeek in een klaslokaal dan viel het mij op dat de leerlingen niet altijd betrokken waren bij de rekenlessen. Als ik vervolgens aan de leerkracht vroeg waarom hij deze les gaf, dan kreeg ik vaak te horen dat het zo in de methode staat.” Dit was voor Paul voldoende aanleiding om te zoeken naar een betere oplossing. Op de basisscholen waar Paul directeur is, gebruiken ze nu de digitale verwerking van Gynzy.

”Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 leren rekenen met verwerking van Gynzy”

Gestart vanuit de visie

Zo’n 3 jaar geleden is de Mariaschool, waar Paul sinds 2014 directeur is, gestart met de ontwikkeling naar het aanbieden van meer gepersonaliseerd onderwijs. Deze onderwijsvorm past goed binnen de visie van de school waarin het kind centraal staat. Paul benadrukt ook de rol van persoonlijk leiderschap in deze visie. ‘’We zien graag dat de leerling eigen keuzes kan maken, maar ook aan de slag gaat met het uiteindelijke doel voor ogen.” De Mariaschool is onderdeel van stichting Skipov waaronder 14 scholen vallen die allen nauw samenwerken. ‘’Er is veel verbinding tussen de scholen en wij hechten veel waarde aan innovatie.” De school telt 200 leerlingen en is voorzien van moderne faciliteiten, een goede ICT-infrastructuur en Chromebooks voor alle leerlingen. ‘’Innoveren is belangrijk, maar ook dit doen we doelgericht’’. Bijna 2 jaar geleden startte de school met het aanbieden van steeds meer gepersonaliseerd rekenen via Gynzy. ‘’Dit deden wij eerst met een aantal klassen maar inmiddels rekenen leerlingen vanaf groep 4 met Gynzy.”

Opkomst van digitale leermiddelen

Het gebruik van software en digitale leermiddelen heeft in de laatste paar jaar een flinke toename laten zien. Met deze opkomst zag Paul ook de rol van digitale leermiddelen veranderen. ‘’Waar het 5 jaar geleden nog veel pragmatischer werd ingezet om enkel leerlingen te trainen, is het nu veel gebruikelijker om het gehele leerproces te ondersteunen. Als wij nu een nieuwe methodiek kopen, dan kopen wij geen boeken meer.’’

‘’De graadmeters van goed onderwijs zijn betrokkenheid en welbevinden.’’

Groei in betrokkenheid

Op de Mariaschool werken de leerlingen met een eigen rekenleerlijn in de Gynzy Werelden. De lessen van de methode hebben ze losgelaten en dit bevalt Paul en zijn leerkrachten goed. Door de leerling zelf de keuze te laten maken aan welke doelen er wordt gewerkt, is er nu meer betrokkenheid. ‘’De graadmeters van goed onderwijs zijn betrokkenheid en welbevinden’’, voegt Paul toe. Dat leerlingen de tijd vergeten wanneer ze aan het werk gaan en aan het einde van een les zeggen: ‘’Oh is het nu al tijd?’’

Paul in de klas

De belangrijke rol van de leerkracht

Het mag duidelijk zijn dat de rol van ICT belangrijk is geweest in ons aanbod van meer gepersonaliseerd onderwijs. Maar volgens Paul is vooral de rol van de leerkrachten cruciaal om een dergelijke verandering succesvol in te zetten. De leerkrachten laten langzaam de methode los en richten zich meer op de leerling en zijn behoefte. ‘’Mijn rol als directeur is om in dit proces kritische vragen te blijven stellen. Maar de echte ontwikkeling komt vanuit de leerkrachten. Het is erg fijn dat Gynzy bij deze stap nauw betrokken blijft, ook in de begeleiding.’’ Een team van buddy’s is voor scholen beschikbaar om inhoudelijk en praktisch mee te denken over de inzet van de digitale verwerking. Ook zijn er uitgebreide trainingsmogelijkheden met de Gynzy Academie.

”Bij Gynzy wordt er goed gekeken naar de wensen vanuit het werkveld.”

En voor de toekomst?

‘’In mijn ideale wereld geven wij over 3 jaar geen klassikale rekeninstructies meer.’’ De leerling werkt zelfstandig en weet waar hij mee bezig is, zodat persoonlijke instructie mogelijk is. Hierin speelt de digitale verwerking een belangrijke rol. Gynzy geeft het inzicht om aan te sluiten bij wat nodig is. ‘’Hier zijn we nog niet, maar dit gaat zeker komen. Het fijne aan Gynzy is dat het systeem snel verandert: er wordt goed gekeken naar de wensen vanuit het werkveld en hier wordt snel op gereageerd. We zijn daarom erg benieuwd naar de verdere ontwikkeling van Gynzy.’’