Log in
Instructieles
Kolomsgewijs delen van een getal boven 1000 met rest

Kolomsgewijs delen van een getal boven 1000 met rest

Tool
Voer rekenbewerkingen uit op een rekenmachine via het digibord.

Rekenmachine

Tool
Genereer oneindig veel sommen op het bord.

Bordsommen

Instructieles
Hoofdrekenend delen van een getal t/m 10.000

Hoofdrekenend delen van een getal t/m 10.000

Instructieles
Delen van een getal t/m 100 via splitsen

Delen van een getal t/m 100 via splitsen

Instructieles
Vermenigvuldigen en delen met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine

Vermenigvuldigen en delen met getallen t/m 10.000 met de rekenmachine

Instructieles
Delen van hele getallen met een kommagetal als uitkomst

Delen van hele getallen met een kommagetal als uitkomst

Instructieles
Bepalen van het midden van twee getallen

Bepalen van het midden van twee getallen

Instructieles
Berekenen van een gemiddelde van kommagetallen

Berekenen van een gemiddelde van kommagetallen

Instructieles
Hoofdrekenend delen van een getal t/m 1000

Hoofdrekenend delen van een getal t/m 1000

Instructieles
Delen van een getal boven 1000 met rest

Delen van een getal boven 1000 met rest

Instructieles
Halveren van een kommagetal

Halveren van een kommagetal

Instructieles
Delen van een getal boven 1000 door 10, 100 of 1000

Delen van een getal boven 1000 door 10, 100 of 1000

Instructieles
Delen van een getal t/m 100 met rest

Delen van een getal t/m 100 met rest

Instructieles
Automatiseren van de deeltafels van 1 t/m 10

Automatiseren van de deeltafels van 1 t/m 10

Instructieles
Cijferend delen van een getal boven 1000 met rest

Cijferend delen van een getal boven 1000 met rest

Instructieles
Cijferend delen van een getal t/m 1000 door een getal >10 met rest

Cijferend delen van een getal t/m 1000 door een getal >10 met rest

Instructieles
Delen van een kommagetal door 10, 100 of 1000

Delen van een kommagetal door 10, 100 of 1000