Gynzy biedt verwerking die aansluit bij de lessen van de reguliere lesmethodes. Daarnaast zijn er ook Gynzy Werelden. In deze verwerking kunnen leerlingen hun individuele leerroute volgen, maar hoe werkt dat eigenlijk?

Binnen de vakgebieden Rekenen en Spelling zijn de Gynzy leerlijnen opgedeeld in Werelden. Dit zijn verschillende onderdelen binnen de leerlijn. Binnen elke Wereld zijn er Eilanden (subdoelen) en elk Eiland bestaat weer uit meerdere Dorpen (microdoelen). Elk Dorp is dus een specifiek afgebakend leerdoel.

Elk Dorp bevat een een enorme hoeveelheid gevarieerde opgaven van verschillende niveaus. Indien leerlingen in een Dorp gaan oefenen wordt het niveau van de leerling berekend en sluit een volgende opgave daar op aan. Zo leidt een opgave nooit tot frustratie en worden leerlingen ook uitgedaagd. Bij elk Dorp wordt aangegeven welke andere Dorpen een leerling minimaal moet beheersen om te kunnen starten aan dit doel. Bij het het behalen van een Dorp kunnen er meerdere Dorpen worden geopend. Zo ontstaan er meerdere adaptieve leerroutes die een leerling zou kunnen volgen.

De Gynzy Werelden zijn gebaseerd op de kerndoelen en referentieniveaus van SLO en zijn ook zonder lesmethode te gebruiken als verwerking. Indien een school meer doelgericht wil gaan werken en de methode los wil laten, kunnen de Gynzy Werelden op verschillende manieren worden ingezet. De leerkracht heeft altijd de regie. Zo kunnen er eenvoudig bepaalde doelen voor leerlingen dicht of open worden gezet en is er altijd inzicht in hetgeen leerlingen doen. Ook leerlingen die in de Gynzy Lessen bij de methode werken, kunnen altijd extra oefenen in de Gynzy Werelden. Zo heb je geen aparte remediëring en verdieping meer nodig. Behaalde resultaten op Doelen in de Gynzy Lessen worden automatisch in de Werelden verwerkt zodat een leerling altijd verder kan oefenen op zijn eigen niveau.

Of er door een school nu uitsluitend in de Werelden gewerkt wordt of de Werelden aanvullend naast de Gynzy Lessen worden gebruikt, de reacties van leerkrachten én leerlingen zijn zeer positief.
De leerlingen zijn erg gemotiveerd om in de Werelden te oefenen en oefenen nu veel meer dan voorheen. Ik vind het super fijn dat ik als leerkracht niets hoef klaar te zetten en duidelijk kan zien wat leerlingen hebben geoefend en welke doelen zij wel en niet beheersen.

Een aantal werelden van rekenen.

 

Een aantal eilanden binnen de wereld “Optellen & Aftrekken”.

 

De dorpen van het eiland “Plussommen t/m 20”.

Nieuwsgierig geworden naar wat adaptief werken in de Gynzy Werelden van leerkrachten vraagt? Benieuwd hoe een een leerkracht instructie kan geven als niveaus uiteen gaan lopen en leerlingen bezig zijn met verschillende doelen? Volgende week volgt een blog waarin dieper wordt ingegaan op de mogelijkheden die Gynzy biedt voor adaptief werken zonder methode.