De Verleden Tijd Trainer is een opvolging van de Eerst de Ik-vorm Trainer en richt zich op de schrijfwijze van de zwakke werkwoorden. Dit zijn werkwoorden waarin klank niet verandert (ik fiets, ik fietste). De werkwijze bij deze werkwoorden volgt een vast patroon. Schrijf eerst de ik-vorm en voeg daar te/de of ten/den aan toe. Sterke werkwoorden veranderen wel van klank (ik loop, ik liep). Hier zit geen regelmaat in en komen in deze trainer daarom niet aan bod.

Het concept

Trainers helpen leerlingen om op een gerichte manier bepaalde onderwerpen te trainen, zoals tafels en topografie. De opzet van de trainer kan als richtlijn gebruikt worden om de trainer in te zetten:

 • Introduceer de trainer door de verschillende opdrachten op het digibord te oefenen. Kies bijvoorbeeld iedere dag voor een opdracht. Pak korte momenten en oefen snel en gericht.
 • Eindig de reeks opdrachten met een wedstrijdje. Hoe goed presteert de klas?
 • Geef vervolgens de trainer als huiswerk op. Laat de leerlingen er dagelijks thuis en op school aan werken.
 • Rond de trainer klassikaal af met een wedstrijdje. Vergelijk de uitkomsten en laat zien hoe de klas gegroeid is.

 

Net zoals onze andere trainers, is de Eerst de Ik-vorm Trainer opgebouwd uit 2 onderdelen: het klassikaal oefenen op het digibord en het zelfstandig oefenen met het opgegeven huiswerk. Bij het oefenen op het digibord staat uitleggen, toelichten en gezamenlijk oefenen centraal. Deze manier van werken ben je al gewend binnen Gynzy. Bij het zelfstandig werken gaan je leerlingen aan de slag met oefeningen die jij hebt klaargezet en hebt aangepast aan het niveau van de leerling. De resultaten kun je naderhand controleren.

Volgens de regels

De trainer bestaat uit twee verschillende regels waar de leerkracht uit kan kiezen: volgens de regel van ’t kofschip of volgens de regel van ‘Eerst de ik-vorm’.

 1. Volgens de regel van ’t Kofschip
  Dit ezelsbruggetje bepaalt wat de juiste schrijfwijze is van de persoonsvorm in de verleden tijd. Bij ’t kofschip gaat het om de medeklinkers. Werkwoorden waarbij de stam eindigt op één van deze medeklinkers hebben in de verleden tijd de toevoeging -te of -ten.

  • Kijk naar het hele werkwoord
  • Haal daar -en vanaf
  • Zit de laatste letter in ’t kofschip? Maak dan de ik-vorm en schrijf daar te of ten achter
  • Zit de laatste letter niet in ’t kofschip? Maak dan de ik-vorm en schrijf daar de of den achter.
 2. Volgens de regel van ‘Eerst de ik-vorm’
  Wat je ook doet, schrijf de ik-vorm goed! De leerlingen schrijven eerst de ik-vorm en bepalen vervolgens hoe deze aangevuld moet worden (te/ten of de/den).

Oefenen op het digibord

Een goede introductie is het halve werk. Door de opdrachten eerst klassikaal op het digibord te oefenen voordat je huiswerk op gaat geven zijn je leerlingen goed voorbereid, komen ze niet voor verrassingen te staan en kun je eventuele vragen tackelen.

De oefeningen op het digibord bestaan uit een drietal opdrachten die op elkaar aansluiten qua niveau, maar die ook afzonderlijk te gebruiken zijn.

Stap voor stap
Maak een goede zin door het werkwoord aan te passen. Bepaal stapsgewijs hoe je de persoonsvorm moet schrijven.
Wie heeft gelijk?
Maak een goede zin door de juiste schrijfwijze van het werkwoord te kiezen. Er zijn twee opties om uit te kiezen inclusief een geheugensteuntje.
Tempo
Maak binnen de tijd zoveel mogelijk goede zinnen.

 

Zelfstandig aan de slag

Het huiswerk is bedoeld om de oefenstof op het digibord verder te ondersteunen. De oefeningen lijken voor een groot deel op de oefenstof op het digibord, maar is deels op maat gemaakt voor individuele verwerking.

Zijn je leerlingen klaar om zelfstandig aan de slag te gaan? Dan kun je de trainer op gaan geven als huiswerk. Het mooie aan onze trainers is dat je kan differentiëren. Hoe je dat doet? Bekijk deze instructievideo.

Eenmaal ingesteld kan de trainer voor onbepaalde tijd door de leerlingen gebruikt worden. Pas bij het aanpassen van het niveau wordt een nieuwe trainer opgestart en vervallen resultaten van de vorige trainer.

Bonus!

Als leerkracht wil je de voortgang van je leerlingen in de gaten houden. Huiswerk zou geen huiswerk zijn als je dit niet kan nakijken. Het is dan ook mogelijk het gemaakte huiswerk te controleren. In Leerlingactiviteit zie je hoe vaak een leerling de trainer heeft afgerond en hoe lang de leerling met de oefening bezig is geweest.

Om de trainer tot slot af te ronden kun je de prijzen onthullen. Natuurlijk is er een leerling met de hoogste score! Maar welke leerling heeft het meest geoefend? En wie heeft de beste reeks gemaakt? Beloon je leerlingen op verschillende onderdelen.