Werkwoorden zijn veranderlijke woorden, dat wil zeggen dat de schrijfwijze afhankelijk is van de context waarin een werkwoord gebruikt wordt. We schrijven vind bij ‘ik vind’ en vindt bij ‘hij vindt’. Om deze moeilijke woorden te trainen hebben wij de ‘Eerst de Ik-vorm Trainer‘ ontwikkeld!

Deze trainer zich op de juiste schrijfwijze van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Schrijf eerst de correcte ik-vorm, en kijk dan of er nog een letter ‘t’ bij moet komen.

Het concept

Trainers helpen leerlingen om op een gerichte manier bepaalde onderwerpen te trainen, zoals tafels en topografie. De opzet van de trainer kan als richtlijn gebruikt worden om de trainer in te zetten:

  • Introduceer de trainer door de verschillende opdrachten op het digibord te oefenen. Kies bijvoorbeeld iedere dag voor een opdracht. Pak korte momenten en oefen snel en gericht.
  • Eindig de reeks opdrachten met een wedstrijdje. Hoe goed presteert de klas?
  • Geef vervolgens de trainer als huiswerk op. Laat de leerlingen er dagelijks thuis en op school aan werken.
  • Rond de trainer klassikaal af met een wedstrijdje. Vergelijk de uitkomsten en laat zien hoe de klas gegroeid is.

 

Net zoals onze andere trainers, is de Eerst de Ik-vorm Trainer opgebouwd uit 2 onderdelen: het klassikaal oefenen op het digibord en het zelfstandig oefenen met het opgegeven huiswerk. Bij het oefenen op het digibord staat uitleggen, toelichten en gezamenlijk oefenen centraal. Deze manier van werken ben je al gewend binnen Gynzy. Bij het zelfstandig werken gaan je leerlingen aan de slag met oefeningen die jij hebt klaargezet en hebt aangepast aan het niveau van de leerling. De resultaten kun je naderhand controleren.

De Trainer ontleed

De trainer bestaat uit drie hoofdgroepen:

  • Eenvoudige werkwoorden
  • Verander de laatste letter
  • Ik-vorm eindigend op -d of -t

Je kan één of meerdere hoofdgroepen selecteren om mee aan de slag te gaan.

De oefeningen op het digibord bestaan uit een viertal opdrachten die op elkaar aansluiten qua niveau, maar die ook afzonderlijk te gebruiken zijn.

Maak de ik-vorm
Maak stapsgewijs de juiste ik-vorm bij 10 werkwoorden. Haal -en eraf en pas het overgebleven woord aan waar nodig.
Eerst ik, dan een ander
Maak eerst de ik-vorm en pas deze vervolgens aan naar een ander door de letter ‘t’ toe te voegen als deze hier nog niet staat.
Stap voor stap
Maak een goede zin door het werkwoord aan te passen. Het onderwerp in de zin kan ‘ik’ zijn of ‘een ander’. Bepaal hoe je de persoonsvorm moet schrijven.
Tempo
Maak binnen de tijd zoveel mogelijk goede zinnen.

 

Zelfstandig aan de slag

Het huiswerk is bedoeld om de oefenstof op het digibord verder te ondersteunen. De oefeningen lijken voor een groot deel op de oefenstof op het digibord, maar is deels op maat gemaakt voor individuele verwerking.

Zijn je leerlingen klaar om zelfstandig aan de slag te gaan? Dan kun je de trainer op gaan geven als huiswerk. Het mooie aan onze trainers is dat je kan differentiëren. Hoe je dat doet? Bekijk deze instructievideo.

Eenmaal ingesteld kan de trainer voor onbepaalde tijd door de leerlingen gebruikt worden. Pas bij het aanpassen van het niveau wordt een nieuwe trainer opgestart en vervallen resultaten van de vorige trainer.

Bonus!

Als leerkracht wil je de voortgang van je leerlingen in de gaten houden. Huiswerk zou geen huiswerk zijn als je dit niet kan nakijken. Het is dan ook mogelijk het gemaakte huiswerk te controleren. In Leerlingactiviteit zie je hoe vaak een leerling de trainer heeft afgerond en hoe lang de leerling met de oefening bezig is geweest.

Om de trainer tot slot af te ronden kun je de prijzen onthullen. Natuurlijk is er een leerling met de hoogste score! Maar welke leerling heeft het meest geoefend? En wie heeft de beste reeks gemaakt? Beloon je leerlingen op verschillende onderdelen.