De Grote Rekendag is dit jaar op 3 april. Het thema is ‘Uit verhouding’. Het doel hiervan is om verhoudingsgewijs te leren redeneren en verhoudingen in meetactiviteiten te verkennen. In Gynzy hebben we een heleboel leerdoelen en handige werkbladen (het handelen met fysieke materialen) die daarop kunnen aansluiten. Ontdek ook onze nieuwe instructielessen voor het rekenen met verhoudingstabellen!

 

 

Rekenen in de Werelden

In de Werelden van Rekenen kunnen leerlingen aan de slag gaan met verschillende leerdoelen die binnen het thema ‘Uit verhouding’ van de Grote Rekendag van 2019 toepasbaar zijn. Hiermee kunnen leerlingen adaptief (op hun eigen niveau) opgaven maken. Bekijk bijvoorbeeld deze Eilanden:

 

 

Wereld Meetkunde

  • Verkleinen en vergroten (bv. figuren en lijnen vergroten en verkleinen, leerjaar 5/6)

 

Wereld Procenten, Breuken & Verhoudingen

  • Rekenen met verhoudingen in contexten (bv. rekenen met verhoudingen in beelddiagrammen, leerjaar 4)

 

 

Wereld Meten

  • Verschillende maten (bv. verhoudingen met maten, leerjaar 7/8)
  • Kennismaken met oppervlakte (bv. verhoudingen tussen oppervlaktes, leerjaar 3)
  • Verhoudingen met lengte (bv. verhoudingen met lengte, leerjaar 6 en vergroten en verkleinen van platte en ruimtelijke figuren, leerjaar 7/8)

 

Handelen met fysieke materialen

Voor meten en meetkunde is het handelen met fysieke materialen zeer belangrijk. Denk daarmee aan het meten in stappen, met liniaal of een meetlint. Voor veel van deze leerdoelen is een werkblad toegevoegd met opgaven van verschillende niveaus. De werkbladen zijn hier te downloaden.

 

 

Nieuwe instructielessen

Een verhoudingstabel helpt kinderen bij het denken in verhoudingen. In het Eiland “Verhoudingstabellen”, binnen de wereld Procenten, Breuken & Verhoudingen, hebben we nu nieuwe instructielessen toegevoegd.

 

Wereld Procenten, breuken & verhoudingen
Eiland: Verhoudingstabellen
 a Eenvoudige verhoudingstabellen van 1 t/m 5
b Eenvoudige verhoudingstabellen met getallen t/m 10
c Eenvoudige verhoudingstabellen met tienvouden
d Eenvoudige verhoudingstabellen met honderdvouden
e Eenvoudige verhoudingstabellen met 11, 12, 15, en 25
f Complexe verhoudingstabellen met getallen t/m 10*
g Verhoudingstabellen met 3 rijen*
h Verhoudingstabellen met kommagetallen*
i Complexe verhoudingstabellen met getallen t/m 100*
j Verhoudingstabellen met 4 rijen*
k Verhoudingstabellen met breuken*

(De lessen met een * volgen zeer binnenkort. Bekijk ook eens de instructielessen binnen de Wereld Meten.)

Wil je snel met de instructielessen aan de slag gaan? Lees hier hoe je dat kan doen en start vandaag nog!