Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs op de basisschool omdat het nauw samenhangt met de vaardigheid in o.a. begrijpend lezen. Woordenschat gaat vooral om het leren van woordbetekenissen, maar ook strategieën om onbekende woorden te leren komt aan bod. Hoe zal dit er bij Gynzy uit gaan zien?

Woordenschat is bij Gynzy opgebouwd uit veel verschillende thema’s. De thema’s zijn erg breed en divers waardoor er altijd wel iets is dat in een periode aansluit bij het thema dat centraal staat op school, of bij de interesse van de leerling. De geselecteerde woorden die worden gebruikt in woordenschat komen uit de WAK-lijst (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen, een verzameling van belangrijke woorden voor het basisonderwijs), versterkt met de woorden die in spellingsopgaven worden gebruikt.

Om woordenschat voor iedereen toegankelijk te maken is gekozen voor een aanbod in de werelden. Elke wereld heeft een eigen thema. In elk thema bevinden zich ongeveer 5 eilanden die weer onderverdeeld zijn in dorpen. Ieder dorp heeft 12 woorden waarbij meerdere vragen zijn gemaakt. Zo krijgen de leerlingen een groot aanbod van woorden. De dorpen in de eilanden lopen op in moeilijkheid.

Schematische opbouw van woordenschat.

Voor het vormgeven van woordenschat is gebruik gemaakt van het didactische model de Viertakt. Een uitgebreide toelichting hierop zal in de verantwoording van woordenschat komen te staan. Deze komt binnenkort beschikbaar.

Naast de themawerelden zijn er twee aparte werelden waarin de focus ligt op op de strategieën die je nodig hebt voor het leren van woorden. Denk hierbij aan het kennismaken met woordrelaties zoals een woordweb, het leren beredeneren van woordbetekenissen en het leren opzoeken van woorden in (online) woordenboeken.

Afgelopen maanden hebben we in samenwerking met Educatieve Concepten het raamwerk voor woordenschat bij Gynzy opgebouwd. De komende maanden zal het taalteam hard werken aan de verdere ontwikkeling van woordenschat, zodat woordenschat vanaf schooljaar 2017/2018 beschikbaar is voor alle leerlingen uit de groepen 4 t/m 8.