Het derde deel van de wandkaarten voor spelling staat voor je klaar. Dit keer zijn het de kaarten die horen bij de wereld ‘Nadenkwoorden’. Wat zijn de kenmerken van deze wereld en hoe vind je deze terug op de wandkaarten?

 

Download de wandkaarten

 

Nadenkwoorden is misschien wel de lastigste wereld van spelling. Bij alle woorden uit deze wereld moet worden nagedacht over de regels die horen bij de categorie. Vaak zijn dit stappen die gevolgd moeten worden of moet er worden nagegaan of er aan een voorwaarde wordt voldaan. De regel is dan ook erg belangrijk bij de nadenkwoorden en die staat daarom onderaan op de wandkaart. Het icoontje van de hersenen geeft aan dat het gaat om een nadenkwoord.

Nadenkwoorden – herkenbaar aan de hersenen met daarnaast de regel van die categorie.

Open & gesloten klankgroepen

Bij de open en gesloten klankgroepen/lettergrepen is gekozen om de regel uit te drukken in icoontjes. Hierbij is een stappenplan ontwikkeld dat gebruikt kan worden tijdens de instructie (in je eigen bewoordingen of die van je lesmethode). De leerling kan op de wandkaarten aan de icoontjes worden herinnerd aan de handeling die hij moet volgen.

1. Bepaal wat de laatste klank van de eerste klankgroep is;
2. Bepaal wat voor soort klank deze laatste klank is;
3. Kies de juiste handeling:
Is het een medeklinker of tweetekenklank: schrijf wat je hoort;
Is het een lange klank: schrijf één klinker;
Is het een korte klank: schrijf daarna twee medeklinkers.

Deze regel geldt overigens alleen wanneer de klemtoon op de klank valt, anders schrijf je één klinker en één medeklinker. De klemtoon wordt aangegeven door middel van een streepje onder de letter waar hij op valt:

 

Download de wandkaarten

 

Inspireer andere leerkrachten en ons hoe jij de wandkaarten inzet in je klas, deel een leuke foto met hashtag #gynzyaandewand op Twitter, Facebook of Instagram!

Omdat we altijd feedback en nieuwe inzichten meenemen in de ontwikkeling van ons materiaal, blijven we de kaarten vernieuwen. Houd de blog, nieuwsbrief en Facebook in de gaten voor updates.