Op basis van feedback van leerkrachten en vakexperts is er de afgelopen kerstvakantie een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn onder andere de leerlijnen van spelling en rekenen verder uitgebreid. Daarnaast zijn voor spelling enkele kleine wijzigingen gemaakt in de inhoud.

Rekenen

Voor rekenen zijn er zestien nieuwe leerdoelen toegevoegd. Dit betreft een aantal plusdoelen binnen de Werelden (domeinen) Optellen & Aftrekken en Procenten, Breuken & Verhoudingen. Daarnaast zijn er binnen Tijd & Datum voor het onderwerp digitale klok leerdoelen verfijnd.

Spelling

Binnen spelling zijn er voor extra uitdaging ook leerdoelen toegevoegd. Met name bij Werkwoorden zijn wat leerdoelen met combinaties van tijden en een doel met extra oefening gericht op d/dd/dt/tt/t gebruik in (werk)woorden. Daarnaast kan vanaf nu ook het herkennen van spel- en taalfouten geoefend worden in de Wereld Begrippen.

Daarnaast zijn er nieuwe wandkaarten toegevoegd voor Hoofdletters & Interpunctie en is de regel van raket-woorden (onbeklemtoonde a) iets aangescherpt. Tot slot zijn de leerdoelen f/v-wisseling en s/z-wisseling in de voorbeeld-jaarplanning verplaatst van groep 4 naar groep 5.

Een gedetailleerd overzicht van alle wijzigingen in de leerdoelen is terug te vinden op het helpcenter.