Na ieder antwoord krijgt de leerling direct feedback. Wanneer hij een opgave niet correct beantwoordt, wordt er een tweede poging aangeboden. Deze is nu verbeterd, waardoor hij eerlijker is.

De tweede poging is nu een volwaardige tweede poging. Voorheen liep de feedback en de tweede poging door elkaar heen. Het nagekeken antwoord bleef zichtbaar en de leerling hoefde zijn antwoord alleen aan te passen. Hierdoor werd de tweede poging echter vaak veel eenvoudiger. Na het bekijken van de feedback wordt de opgave nu volledig “gereset”: het gegeven antwoord wordt gewist, meerkeuze-antwoorden worden opnieuw in een andere volgorde gezet en de leerling krijgt een compleet nieuwe kans om de opgave te beantwoorden.

De opgave wordt in de tweede poging ‘gereset’.

De leerling behoudt zelf de controle. Nadat de leerling zijn feedback heeft bekeken, kan hij zelf bepalen wanneer hij verder wil. Bij een goed antwoord kan hij zelf door naar de volgende opgave en na een eerste poging met een fout antwoord, kan hij zelf de tweede poging starten. Zo kan iedere leerling zijn eigen tempo bepalen. Om te voorkomen dat een leerling per ongeluk zijn feedback wegklikt, blijft de feedback minimaal 1 seconde staan voordat hij verder kan.

Om de leerling te herinneren aan de hint, wordt hier subtiel extra aandacht aan geschonken tijdens de tweede poging: Het icoontje van het lampje pulseert af en toe.

In de tweede poging wordt de leerling herinnerd aan de hint.

Feedback helpt

Zoals je van Gynzy gewend bent ontwikkelen we graag samen met leerkrachten. Ook in de ontwikkeling van de verbeterde tweede poging is dit het geval geweest. Niet alleen vanuit leerkrachten, maar ook vanuit onderzoek met leerlingen is deze ontwikkeling tot stand gekomen. Zie bijvoorbeeld:

Gokkans verkleinen

Ik merk dat een categorie kinderen lukraak wat gokken en bij de 2e poging het dan wel goed doen. Dit draagt er mijns inziens ook aan bij, dat ze antwoorden niet echt gaan uitrekenen, welke vervolgens weer terug te zien is in de Cito-toetsen.

Heb je zelf ook nieuwe suggesties of aanvullingen op andere suggesties? Geef ze door op gynzy.com/wensen.

gynzy.com/wensen