Vanaf nu is het eenvoudiger om van de lesdoelen en lesresultaten direct naar alle informatie over een leerdoel te gaan. De informatie over leerdoelen is hierdoor nu overal gelijk.

Waar je voorheen meer informatie over een leerdoel kon ‘uitklappen’ onder elk van de lesdoelen, wordt nu de complete ‘doelkaart’ geopend waarin je alle relevante informatie over dit leerdoel kunt vinden. Hier staat de omschrijving, een eventuele afbeelding, voorbeeldopgaven, gekoppelde leerjaren, het referentieniveau, de beheersing en de laatste 36 gemaakte opgaven van je leerlingen. Hier zullen in de toekomst ook de instructiehandleiding, instructieles en relevante materialen te vinden zijn.

Nadat je de informatie hebt geraadpleegd, kun je middels de knop ‘vorige’ linksbovenin terug naar de ‘leskaart’.