Maak eenvoudiger een beoordeling met de nieuwste mogelijkheden van de leerlingkaart. De nieuw toegevoegde filters maken het mogelijk om de leerlingkaart beter aan te laten sluiten op de leerroute van jouw leerlingen. Door nauwer aan te sluiten op je route kun je een relevanter beeld vormen van de scores van jouw leerlingen. Met deze nieuwe mogelijkheden maken we een volgende stap richting informatierijke inzichten.

Dankzij de nieuwe filters in de leerlingkaart maak je de resultaten relevanter voor jouw situatie. Voorheen werden de resultaten, zoals gemiddelde scores, voor alle leerlingen op dezelfde manier berekend. Hierbij werden alle leerdoelen uit de volledige Gynzy leerlijnen meegeteld. Dit maakte de vergelijking met andere leerlingen eerlijk, maar voor een individuele leerling kan het handiger zijn de resultaten te focussen op de doelen die voor hem relevant zijn. Zo kun je vanaf nu ook kiezen voor de doelen bij een methode, referentieniveau en/of sleuteldoelen.

Leerlingkaart met nieuwe filters

Leerlingkaart met nieuwe filters. Nieuw zijn de keuze voor een methode, referentieniveau en sleuteldoelen.

Methode

Wanneer je kiest voor een methode worden de beoordeelbare doelen die in een methode zijn opgenomen meegenomen in de resultaten. Dit zijn leerdoelen waar in het leerjaar voldoende aan gewerkt wordt om hier een beoordeling op te kunnen baseren. De methodedoelen worden over het schooljaar heen aangeboden en gedurende het schooljaar zullen leerlingen daarom stijgen in hun gemiddelde vaardigheidsscore. Hiermee kun je met je leerlingen tegen het einde van het schooljaar toewerken naar een hoge beheersing (bv. 75%).

Referentieniveau

Hiernaast kun je zowel bij de methodekeuze als de keuze voor het totale curriculum (Werelden) de resultaten filteren op referentieniveau. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om te focussen op de doelen van het fundamentele (1F) of streefniveau (1S/2F). De referentieniveaus zijn cumulatief opgebouwd: een hoger niveau (bv. 1S) omvat ook de doelen van een lager niveau (bv. 1F). Dit is ook hoe de filtering werkt: bij het kiezen van een hoger referentieniveau, worden ook de resultaten op doelen van lagere referentieniveaus meegenomen.

Sleuteldoelen

Wanneer je niet met de methode werkt, maar alleen met de Werelden, is het ook mogelijk om de resultaten dichter bij de route van de leerling te laten aansluiten. In dat geval kun je naast het filter op referentieniveau ook gebruik maken van het filter op sleuteldoelen.

Met deze nieuwe filters kun je de resultaten dus nauwer laten aansluiten bij de route die de leerling volgt. Op deze manier kun je voor jouw situatie de inzichten relevanter maken en wordt het interpreteren van de leerlingkaart een stuk eenvoudiger.

Feedback helpt

Ook de ontwikkeling van deze nieuwe mogelijkheden is gebaseerd op veelgehoorde feedback. Op gynzy.com/wensen schreven leerkrachten onder andere het volgende:

Vanwege het vernieuwde inspectiekader gebaseerd op referentieniveaus, zou het wenselijk zijn om op de leerlingkaart de referentieniveaus te laten zien.

Minister Marga Klompéschool – Rotterdam

Met de huidige samenvatting van scores krijgen we nu een scheef beeld van onze leerlingen.

Sint Franciscus-School – Babberich

Filtering is belangrijk wanneer je werkt met leerlingen die verschillende uitstroomperspectieven hebben.

Toermalijn – Emmen

Op deze manier kunnen we als leerkracht meer en sneller inzicht krijgen op welk niveau de leerling zijn werk aankan. Dit is voor ons onderwijs op maat erg gemakkelijk!

De Vuurvlinder – Beuningen

Laat ook met jouw stem weten welke onderdelen we aan Gynzy kunnen toevoegen en waarom. Iedere feedback is waardevol en meer dan welkom. Zo bouwen we gezamenlijk aan uniek onderwijs voor elkaar.