Procenten & Breuken is zijn een groot onderdeel bij rekenen, maar hoe pakt Gynzy dat aan?

In de groepen 6, 7 en 8 wordt binnen rekenen veel gewerkt met procenten en breuken. Dit maakt dan ook een groot onderdeel uit van de Gynzy Leerlijn van de bovenbouw. Het kunnen rekenen met procenten en breuken vraagt veel van een leerling. Om een goed begrip te verkrijgen is het dan ook belangrijk dat een leerling hierbij visueel goed ondersteund wordt. Daarnaast is het ook van belang dat een leerling op verschillende manieren kan oefenen binnen dit domein.

By Gynzy staat het begrip van deze onderdelen centraal. Doelen kunnen op verschillende manieren worden geoefend met een breed aanbod aan visuele modellen, abstracte notatie en betekenisvolle contexten. Met behulp van modellen wordt er gezorgd voor visuele ondersteuning. Er komen zowel realistische en wiskundige modellen aan bod. De realistische modellen zorgen ervoor dat de leerling een goede transfer kan maken met de werkelijkheid. De wiskundige modellen helpen leerlingen om de afstand te overbruggen tussen contexten en formeel rekenen. Beide modellen helpen leerlingen om bij een opgave tot een oplossing te komen. Bij procenten en breuken wordt bij veel doelen het strookmodel en cirkeldiagram getoond. Gynzy biedt opgaven waarbij leerlingen procenten en breuken kunnen herkennen en aflezen en opgaven waarbij leerlingen deze zelf kunnen weergeven in een strook of cirkeldiagram. Op basis van de adaptieve software krijgen leerlingen ook bij procenten en breuken het aanbod afgestemd op hun behoefte.

Een realistisch model bij het herkennen van breuken.

 

Het strookmodel bij het berekenen van het totaal met percentages.

 

Een cirkelmodel bij het berekenen van percentages.

 

Benieuwd geworden naar hoe Gynzy er verder uit ziet? Zou je hier graag met jouw klas mee aan de slag willen gaan? Vanaf schooljaar 2017-2018 kunnen ook de groepen 6, 7 en 8 met Gynzy gaan werken en effectief aan de slag met onder andere procenten en breuken.