Privacy is een belangrijk onderwerp op dit moment. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Op basis van de nieuwe AVG hebben wij ons huidige Privacy Statement aangepast. Deze kun je hier bekijken.

Wat mag je van Gynzy verwachten?

Gynzy werkt samen met scholen om het onderwijs beter, makkelijker en leuker te maken. Om dit zo optimaal mogelijk voor leerkrachten te kunnen doen worden binnen Gynzy persoonsgegevens verwerkt. Vanaf het begin van oprichting, neemt Gynzy de privacy van al haar gebruikers zeer serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige toegang.

Wettelijk is de school zelf verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van hun leerlingen. De school heeft en houdt daarom te allen tijde de zeggenschap over de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Gezamenlijke verwerkersovereenkomst 3.0

Om persoonsgegevens te beschermen wordt een verwerkersovereenkomst getekend tussen Gynzy en de school. Gynzy onderschrijft de bepalingen in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen van de PO-Raad en heeft zich bij dit Convenant aangesloten (zie http://www.privacyconvenant.nl). De persoonsgegevens die worden verwerkt, worden overeengekomen in de gezamenlijke verwerkersovereenkomst, welke overeenkomt met de model verwerkersovereenkomst zoals opgesteld door de PO-Raad. De nieuwe versie van het privacyconvenant (versie 3.0) voldoet aan de nieuwe wetgeving AVG.

Is er nog geen overeenkomst getekend tussen Gynzy en de school? Dan stuurt Gynzy graag een ingevulde versie toe. In onderstaand FAQ artikel ‘Kan Gynzy mij de verwerkersovereenkomst toesturen?’ lees je welke gegevens wij nodig hebben.

Net als wij zijn jullie ook druk met de naleving en uitvoering van de nieuwe wetgeving. Mochten er vragen en of opmerkingen zijn dan horen we dat graag! Mail naar support@gynzy.com of bel 040 4020907.

Veelgestelde vragen

Zijn mijn gegevens veilig bij Gynzy?

Absoluut. Voor Gynzy is het vertrouwen van haar gebruikers het allerbelangrijkste. Wij zijn ons zeer bewust dat leerlingen, ouders en scholen er op moeten kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat leerkrachten hun leerlingen goed kunnen volgen. Daarom zijn deze afspraken vastgelegd in de nieuwe verwerkersovereenkomst.

Kan Gynzy mij de verwerkersovereenkomst toesturen?

Zeker. Gynzy stuurt proactief de verwerkersovereenkomst 3.0. Heb je deze nog niet ontvangen? Dan kun je deze opvragen via support@gynzy.com.

De verwerkersovereenkomst 3.0 wordt afgesloten tussen Gynzy en de bovenschoolse stichting. Op verzoek sturen wij een ingevulde versie toe. Wij ontvangen hiervoor graag de volgende informatie:

  • de naam van de persoon die tekenbevoegd is
  • het e-mailadres waar wij de overeenkomst naartoe mogen sturen
  • scholenoverzicht met bijbehorende BRIN’s

Geldt de overeenkomst ook voor scholen die nog geen gebruik maken van Gynzy?

Ja. De overeenkomst wordt getekend voor alle scholen binnen de stichting. Indien een school later gebruik gaat maken van Gynzy dan is de overeenkomst al getekend.

Is er al een overeenkomst getekend voor mijn school?

Om te controleren of er al een overeenkomst is getekend voor de school kun je contact opnemen met de stichting of met Gynzy.