Gynzy heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en de leerlijn van rekenen nog verder uitgebreid. Er zijn nieuwe doelen & opgaven toegevoegd, waardoor leerlingen nu nog breder met rekenen aan de slag kunnen! Allereerst zijn alle doelen voor groep 3 toegevoegd, waardoor nu in de gehele school van groep 3 t/m 8 kan worden gerekend met Gynzy. Daarnaast zijn er veel plusdoelen toegevoegd met extra uitdaging voor de sterke rekenaars. Ook zijn er nieuwe eilanden met rekendictees en verhaalsommen.

In de vernieuwde Visuele leerlijn van Rekenen vind je alle leerdoelen per leerjaar, met bijbehorende referentieniveaus. Per doel is ook aangegeven of het een werkbladdoel, instructiedoel of automatiseerdoel betreft.

Groep 3

De gehele leerlijn voor groep 3 is toegevoegd met o.a. tellen, splitsen, aanvullen, herkennen van hoeveelheden en bussommen. Lees hier meer over rekenen in groep 3 met Gynzy!

Plusdoelen (1X)

Onze leerlijn bevat meerdere plusdoelen voor extra verdieping en verbreding met o.a. telsystemen, priemgetallen, worteltrekken en kwadrateren. Deze doelen zijn in de visuele leerlijn aangegeven met 1X. Er zijn plusdoelen voor alle leerjaren, zodat er voor elke leerling voldoende uitdaging is. In de komende weken zullen er nog meer plusdoelen worden toegevoegd.

Rekendictees

In de wereld van Optellen & Aftrekken en in de wereld van Vermenigvuldigen & Delen zijn eilanden toegevoegd met Rekendictees. Hierin kunnen leerlingen een som beluisteren waarna zij vervolgens het antwoord in moeten vullen. Leerlingen hoeven hierbij niet, zoals bij een echt dictee, te wachten tot alle leerlingen klaar zijn maar kunnen zelf naar de volgende som. Er zijn rekendictee-doelen om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen geïsoleerd te oefenen, maar ook doelen waarin deze door elkaar aan bod komen. De doelen zijn ingedeeld op verschillende getalgroottes zodat elke leerling op zijn eigen niveau hiermee kan oefenen.

Verhaaltjessommen

In de wereld van Optellen & Aftrekken en in de wereld van Vermenigvuldigen & Delen zijn er ook eilanden toegevoegd met enkel verhaaltjessommen. Ook hier kunnen de leerlingen de onderdelen geïsoleerd of door elkaar oefenen en zijn de doelen ingedeeld op getalgrootte. Leerlingen kunnen zich met deze doelen goed voorbereiden op de talige opdrachten in de CITO.

Start van de les

De doelen van rekendictee, verhaaltjessommen en automatiseren zijn goed te gebruiken voor extra oefening, maar kunnen ook worden ingezet bij het begin van de rekenles als startoefening. Zo kunnen de leerlingen elke rekenles beginnen met een sessie opgaven in één van deze eilanden. Je kunt als leerkracht variëren door bijvoorbeeld op maandag de rekenles op te starten met een sessie uit het rekendictee en op dinsdag met een sessie uit automatiseren en woensdag uit verhaaltjessommen. Zo kun je de les gezamenlijk starten waarbij elke leerling op zijn of haar eigen niveau aan de les begint.