Procenten, breuken en verhoudingen komen veel voor in het dagelijks leven en hebben daardoor een belangrijke positie binnen het rekenonderwijs. Dit domein is voor veel leerlingen een uitdaging en een goede instructie helpt hen daarbij. Met de nieuwe instructielessen helpen we jou een goede instructie neer te zetten. In deze blog meer informatie over de inhoud van de instructielessen voor percentages, breuken en verhoudingen.

Met deze uitbreiding zijn nu alle sleuteldoelen van de Wereld Procenten, Breuken en Verhoudingen voorzien van een instructieles. De instructielessen zijn te vinden bij het desbetreffende leerdoel en in de bibliotheek. De nieuwe instructielessen binnen deze Wereld gaan onder andere over het rekenen met percentages via omrekenen met lengte, gewicht en inhoud en het omzetten en vergelijken van verhoudingen, percentages, breuken en kommagetallen.

Bekijk hier de lessen in de bibliotheek

 

Rekenen met percentages via omrekenen met lengte, gewicht en inhoud

Binnen deze leerdoelen leren de leerlingen verschillende maten omzetten naar percentages en andersom door middel van duidelijke stappen. Daarnaast wordt ook het vergelijken van verschillende meeteenheden behandeld.

Voorbeelden instructie rekenen met percentages via omrekenen met gewicht.

 

Voorbeelden instructie rekenen met percentages via omrekenen met inhoud.

 

Het omzetten en vergelijken van verhoudingen, percentages, breuken en kommagetallen

Verhoudingen, percentages, breuken en kommagetallen zijn in essentie verschillende aanduidingen voor dezelfde waarde. Leerlingen leren dit inzicht door de verhoudingen, percentages, breuken en kommagetallen naar elkaar om te zetten. Daarnaast komt ook het vergelijken van verhoudingen, percentages, breuken en kommagetallen aan bod. In de instructielessen wordt gebruik gemaakt van visuele ondersteuning aan de hand van de breukenstrook– en de breukencirkeltool.

 

Voorbeeld instructie omzetten van percentages en kommagetallen.

 

Voorbeeld instructie omzetten en vergelijken van verhoudingen en kommagetallen.

De breukencirkel- en breukenstrooktool.

 

Instructielessen

Op dit moment zijn er meer dan 1200 instructielessen beschikbaar in de bibliotheek. Wij zijn druk bezig deze aan te vullen. Wil jij een les op maat maken voor jouw leerlingen? Pas de les dan aan! Sla simpelweg de les uit de bibliotheek op onder je eigen account en pas de les aan voor de situatie in jouw klas. Lees meer over hoe je instructielessen kunt aanpassen. Heb je opmerkingen of feedback? In elke les kun je rechts onderin via opties (⋯) klikken op ‘verbetersuggestie doorgeven’.

 

Wij helpen je graag

Voor vragen hoe je het meeste uit de Gynzy verwerking en instructielessen kunt halen, kun je een afspraak plannen met een buddy. Voor trainingen omtrent het werken met de verwerking kun je contact opnemen met de Gynzy Academie.