Vanaf nu is het mogelijk niet alleen de vragen en hints, maar ook de antwoorden voor te laten lezen in de meeste opgaven. Zo vormen leesproblemen nog minder uitdagingen bij het maken van opgaven.

Dankzij de nieuwe mogelijkheid om ook de antwoorden in meerkeuze- en invulvragen voor te laten lezen, kunnen leerlingen zonder leesbarrières opgaven beantwoorden. Bij invulvragen wordt bij het uitspreken van de antwoordzin een pauze gehouden in de uitspraak op de plek van het invulveld. Wanneer de leerling iets heeft ingevuld kan hij dit ook terugluisteren, omdat dan ook het ingevulde antwoord wordt voorgelezen. Dit maakt de controle van zelf gegeven antwoorden bij spelling bijvoorbeeld extra waardevol. Ook na het nakijken, in de feedback, kan de leerling zijn antwoord terugluisteren.

voorgelezen antwoorden spellling

Voorlezen van antwoorden bij een invulvraag.

Bij meerkeuzevragen wordt het antwoord dat de leerling kiest direct voorgelezen. Daarna kan de leerling zijn antwoord wijzigen of laten nakijken.

 

voorgelezen-opgave-rekenen

Voorlezen van antwoorden bij een meerkeuzevraag.

Feedback helpt

Zoals je van Gynzy gewend bent ontwikkelen we graag samen met leerkrachten. Ook in de ontwikkeling van deze functie is dit het geval geweest.

In de verwerking van Gynzy zit een voorleesfunctie. De opdrachten kunnen voorgelezen worden, maar de antwoorden worden niet altijd voorgelezen. Ik zou graag ook een voorleesfunctie voor de antwoorden willen. Op deze manier kunnen kinderen met dyslexie ook zelfstandig de opdrachten maken.

Heb je zelf ook nieuwe suggesties of aanvullingen op andere suggesties? Geef ze door op gynzy.com/wensen.

gynzy.com/wensen