Zoals eerder aangekondigd, is het vanaf nu mogelijk om een les ook per doel te maken. Leerlingen kunnen nu naast het maken van de hele les ook kiezen voor één of meerdere doelen. Zo sluit de verwerking nauwer aan bij de situatie in jouw klas. Lees in deze blog hoe de opties werken.

Vernieuwd lesdoelenoverzicht

Als een leerling een les opent, krijgt hij het vernieuwde overzicht van de leerdoelen in de les te zien. Hierin wordt een duidelijke link gelegd tussen de leerdoelen en de Eilanden uit de Werelden waar ze bij horen. Achter elk leerdoel is te zien hoeveel opgaven er bij dit leerdoel gemaakt moeten worden. Ook kan de leerling nu zelf zien welk referentieniveau (bv. 1F/1S/2F) bij een leerdoel hoort. Zo kan hij het belang van leerdoelen beter leren onderscheiden. Bovendien staan ook dezelfde nummers voor de primaire en secundaire doelen aangegeven die je als leerkracht ook ziet in de leskaart. Hierdoor kun je eenvoudiger verwijzen naar specifieke leerdoelen in een les.

Startscherm van een les: het leerdoelenoverzicht.

Keuzemogelijkheden

Op het lesdoelenoverzicht kan de leerling 3 keuzes maken:

 1. De hele les starten (zoals voorheen);
  Leerlingen maken de opgaven van alle leerdoelen uit deze les.
 2. Opgaven van een specifiek lesdoel maken;
  Door te klikken op een leerdoel krijgen ze alleen de opgaven voor dat leerdoel, daarna keren ze terug naar het lesdoelenoverzicht. Ook kunnen ze door op het overkoepelende Eiland te klikken de opgaven van alle leerdoelen uit de les die bij dat Eiland horen maken.
 3. Direct de suggesties uit de Werelden bekijken die aansluiten bij de les.
  Leerlingen kunnen nu ook altijd naar de opgaven van Eilanden uit de Werelden die aansluiten bij deze les. Na het maken van deze opgaven, keren ze terug naar de suggesties.

Nieuwe mogelijke routes in een les.

Vernieuwde lesresultaten

Wanneer een leerling terugkeert naar het leerdoelenoverzicht (na het maken van één of meerdere leerdoelen) ziet hij voor de leerdoelen die hij heeft afgerond hoeveel opgaven er goed zijn gegaan. Vervolgens kan een leerling kiezen of hij de opgaven van een ander doel gaat maken door een ander doel aan te klikken, of de resterende les door te klikken op “Maak hele les af”.

Leerdoelenoverzicht nadat het eerste doel (P1) al gemaakt is.

Het is ook mogelijk om de les af te sluiten zonder van alle doelen opgaven te maken. Als de leerling klaar is kan hij klikken op “Les klaar”. De leerling krijgt dan zijn lesresultaat (sterren of kroontje) en extra oefenstof uit de Werelden aansluitend bij deze les te zien. Een leerling moet minimaal een leerdoel en 4 opgaven gemaakt hebben om de les te kunnen afronden.

Verschillende wensen in één oplossing

Deze nieuwe keuzes maken het onder andere mogelijk om

 • Direct na de instructie van een leerdoel dit zonder andere leerdoelen te verwerken;
 • Op basis van referentieniveau te differentiëren;
 • Oefenstof te compacten.

Deze opties werden in de eerdere blog toegelicht.

N.b. de nieuwe mogelijkheden uit deze blog zijn alleen van toepassing op lessen en taken, niet op toetsen.