Koppel in het nieuwe schooljaar 2020/2021 jouw groepen en leerlingen uit het leerlingadministratiesysteem SchoolOAS aan Gynzy. Door deze koppeling heb je in een handomdraai actuele leerlinggegevens in het leerlingbeheer van Gynzy beschikbaar. 

Met de nieuwe koppeling van leerlingnamen en groepen (UWLR) kun je niet alleen eenvoudig je leerlingen voorzien van accounts voor de verwerkingssoftware, maar kun je ook jouw groepen en leerlingen gebruiken in diverse tools op het digibord. Geef bijvoorbeeld eerlijk beurten aan je klas met de Namenkiezer, maak eenvoudig duo’s of groepjes met de Maatjeskiezer of Groepjesmaker, of gebruik de Klasindeling om jouw leerlingen een willekeurige plaats in de klas toe te wijzen.

Let op: heb je afgelopen jaar of eerder jouw leerlingen al met de verwerking laten werken? Stuur dan eerst een verzoek tot samenvoeging van leerlingaccounts. Op die manier kunnen we de oude leerling-accounts (die handmatig zijn aangemaakt of via EDEX/EDEXML waren geïmporteerd) koppelen aan de nieuwe accounts uit SchoolOAS, zodat hun voortgang en vaardigheidsscores meegenomen worden.

Je kunt de koppeling het best na 3 augustus 2020 inschakelen middels de stappen in de handleiding. Dan heb je volgend schooljaar direct voordeel van deze koppeling met de actuele groepen en leerlingen. Elke wijziging van groepssamenstelling of leerlingnamen die in SchoolOAS wordt geadministreerd, wordt elke nacht met Gynzy gesynchroniseerd.