In de zomer is hard gewerkt om het huidige aanbod van de verwerkingssoftware van spelling aan te vullen met een nieuwe Wereld. Deze nieuwe Wereld is er voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken, omdat zij hun andere doelen al behaald hebben.

Waar leerlingen in de eerste zes Werelden van spelling de spellingscategorieën voornamelijk geïsoleerd oefenen, worden de categorieën in de nieuwe Wereld juist door elkaar heen aangeboden. Naast dit gemengde aanbod wordt grotendeels ook gebruik gemaakt van compleet nieuwe en soms ook moeilijkere woorden. Hierdoor kan de leerling in deze nieuwe Wereld zijn spellingsvaardigheden toepassen in nieuwe situaties.

De Wereld Extra oefening bestaat uit 6 Eilanden die namen hebben Wereld Extra oefeninggekregen van echte eilanden. Hiervoor is gekozen omdat ze een verzameling bevatten van verschillende leerdoelen. De onderliggende Dorpen hebben daarom ook niet de naam van een specifieke spellingscategorie gekregen, maar van een plaats op het eiland.

Binnen elk Eiland worden categorieën aangeboden die passen bij leerdoelen uit een leerjaar. De categorieën binnen Ameland worden over het algemeen in leerjaar 3 aangeboden, die van Bonaire over het algemeen in leerjaar 4, die van Cuba over het algemeen in leerjaar 5, en zo verder. Er is onderscheid gemaakt tussen een Dorp voor de leerdoelen van het eerste semester en een Dorp voor het tweede semester, aangegeven door I en II voor de naam. Deze verdeling is gebaseerd op de Gynzy voorbeeldjaarplanningen.

Doordat de leerjaren niet benoemd worden, is de relatie tussen oefeningen en leerjaren ook minder expliciet. Het stelt je ook goed in staat om aan Eilanden te oefenen met oefeningen die niet per se direct bij het eigen leerjaar horen. Zo kun je leerlingen ook onderwijs op maat bieden, zonder ze te confronteren met een leerstofjaarklassensysteem.

Eilanden binnen Extra oefening

De Eilanden binnen de Wereld Extra oefening hebben namen van echte eilanden en hun echte vuurtorens.

Er is extra oefening voor zowel de spelling van gewone woorden als werkwoorden. De werkwoorden zijn te vinden in aparte Dorpen die worden aangegeven met WW voor de naam.

Binnen de Eilanden Dominica en Elba wordt onderscheid gemaakt tussen 1F- en 2F-doelen. Dit verschil wordt in deze Eilanden aangegeven middels de vierkante blokjes achter de naam.

Elba met onderliggende dorpen

Het referentieniveau van de Dorpen binnen het Eiland Elba (en Dominica) wordt aangegeven met blokjes.

De opgaven in de Wereld Extra oefening bevatten uitdagende woorden waarin soms meerdere categorieën tegelijk aan bod komen. Om leerlingen niet zomaar toegang te geven tot deze Wereld zijn er voorwaardelijkheden ingesteld. Leerlingen moeten dus eerst laten zien dat ze de doelen die hierin aan bod komen voldoende beheersen.

De nieuwe Wereld is opgenomen in de visuele leerlijn van spelling en in de doelenboekjes van spelling.