Op basis van feedback van leerkrachten en vakexperts is er de afgelopen zomervakantie een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn onder andere de leerlijnen van spelling en rekenen verder uitgebreid. Daarnaast zijn voor grammatica en woordenschat enkele kleine wijzigingen gemaakt in de inhoud.

Rekenen

Het rekenlandschap ontwikkelt zich continu, dit maal extra gestuwd door de komst van nieuwe lesmethodes zoals de Wereld in Getallen 5 en Pluspunt 4 die ieder een vernieuwde blik op het rekenonderwijs meebrengen. Zoals je van Gynzy gewend bent, sluit ons materiaal nu ook hierbij aan, waardoor jouw leerlingen adaptief kunnen werken met moderne lesmethodes in een bekende Gynzy-omgeving.

Deze vernieuwingen in het didactische materiaal betekenen ook een impuls voor de ontwikkelingen van de leerlijn van rekenen. Zo zijn er een serie aan nieuwe doelen toegevoegd op diverse plekken in de leerlijn die met name het fundamenteel niveau (1F) helpen versterken. Ook hebben we sleuteldoelen gemarkeerd in de leerlijn om leerkrachten beter in staat te stellen gegronde keuzes te maken voor een gepersonaliseerde leerroute. Tot slot zijn er nog diverse kleinere wijzigingen doorgevoerd aan de leerlijn en inhoud van leerdoelen aan de hand van feedback van leerkrachten het afgelopen jaar.

Spelling

Nu het eerste cohort leerlingen wat met Gynzy is begonnen in de onderbouw groep 8 nadert, werd een nieuwe behoefte zichtbaar: die voor extra uitdaging in spelling. Hiervoor hebben we een compleet nieuwe Wereld toegevoegd die op 1F en 2F-niveau de leerlingen de gelegenheid biedt om extra te oefenen. Hierin kunnen ze na de geïsoleerde oefening in de andere Werelden (en methodes) aan de slag met verschillende spellingscategorieën door elkaar en ook komen moeilijkere woorden aan bod. Hiernaast is de ondersteuning voor spelling in groep 3 toegevoegd.

Bekijk ook het complete overzicht van de wijzigingen per 19 augustus.