Samen met diverse leerkrachten en taalexperts is de afgelopen maanden gewerkt om spelling te verbeteren. Niet alleen inhoudelijk zijn we versterkt, maar ook technisch zijn én worden er nieuwe mogelijkheden ontwikkeld.

Technologie kan heel veel bijdragen aan het spellingsonderwijs, bijvoorbeeld doordat het mogelijk is om klanken te horen. Dit sluit erg mooi aan bij de moderne spellingsdidaktiek waarbij men uitgaat van het verletteren van klanken. Op basis hiervan hebben wij voor onze spellingsopgaven 6 fasen uitgedacht die een leerling doorloopt als hij woorden leert spellen.

De leerling start met het horen en onderscheiden van klanken (auditieve analyse) en bepalen op welke plekken de klanken zich bevinden in woorden (volgorde fonemen). Vervolgens wordt de stap gemaakt waarin de leerling de relatie legt tussen klanken en letters (foneem-grafeem koppeling). Daarna leert de leerling de moeilijkheden die in een woord zitten te herkennen (spellingscategorie) waarna de leerling de woorden gaat schrijven (afmaken & overschrijven en uiteindelijk opschrijven).

Een andere grote aanpassing is dat alle woorden in opgaven in de toekomst zowel auditief als visueel worden aangeboden. Leerlingen kunnen zelf kiezen wat zij het prettigst of beste vinden werken; het woord lezen of liever luisteren naar de klanken of misschien wel allebei.

Met deze nieuwe inzichten hebben wij grote aanpassingen gedaan aan de leerlijn en zijn wij bezig alle opgaven te herzien en aan te vullen. Concreet betekent dit dat:

  • sommige doelen een andere naam hebben gekregen;
  • dorpen en eilanden een iets andere indeling hebben gekregen;
  • de spellingsopgaven klanken en gesproken woorden toegevoegd krijgen;
  • er vanaf nu nieuwe opgaven bij komen gebaseerd op de 6 fasen.

Daarnaast zijn wij ook bezig met de uitbreiding van spelling voor de groepen 6,7 en 8. Waardoor er komend jaar veel nieuwe opgaven, doelen, dorpen en andere ontwikkelingen aan gaan komen.