Vanaf 11 mei komt de manier van lesgeven weer iets dichter bij wat het geweest is. Het zal echter nog even duren, voordat we ons onderwijs weer vorm kunnen geven, op de manier waarop we dat het liefst doen. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijsaanbod. Binnen dit gereduceerde onderwijsaanbod hebben scholen zelf de ruimte om keuzes te maken passend bij de situatie. Hoe maak jij deze keuzes?

Om je bij deze keuzes te helpen doet Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voor verschillende vakken suggesties. Voor spelling adviseert SLO bijvoorbeeld de reguliere leerlijn te volgen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld onze voorbeeldjaarplanningen gebruiken. Voor rekenen geeft SLO suggesties voor het prioriteren van leerdoelen per leerjaar. Zij adviseren hierbij om de nadruk te leggen op de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor doorstroom naar een volgend leerjaar of naar het voortgezet onderwijs. Deze suggesties hebben wij nog concreter gemaakt; we hebben deze voor jou vertaald naar Eilanden uit de leerlijn van Gynzy.

In haar prioritering hanteert het SLO twee uitgangspunten: zet in op onderhoud van eerder geleerde basisvaardigheden en zorg voor toepassingen. Het onderhouden van basisvaardigheden kun je ideaal in Gynzy doen. Het toepassen zou volgens het SLO vooral in het dagelijks leven van de leerling plaats moeten vinden. Deze doelen kun je echter ook in Gynzy vinden: voor extra verwerking of ter inspiratie voor thuis.

Vanaf 11 mei komt de manier van lesgeven weer iets dichter bij wat het geweest is. Het zal echter nog even duren, voordat we ons onderwijs weer vorm kunnen geven, op de manier waarop we dat het liefst doen. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijsaanbod. Binnen dit gereduceerde onderwijsaanbod hebben scholen zelf de ruimte om keuzes te maken passend bij de situatie. Hoe maak jij deze keuzes?

Om je bij deze keuzes te helpen doet Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voor verschillende vakken suggesties. Voor spelling adviseert SLO bijvoorbeeld gewoon de leerlijn te volgen, bijvoorbeeld aan de hand van de voorbeeldjaarplanningen van Gynzy. Voor rekenen geeft SLO suggesties voor het prioriteren van leerdoelen per leerjaar (of combinatie van leerjaren). Zij adviseren hierbij om de nadruk te leggen op de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor doorstroom naar een volgend leerjaar of naar het voortgezet onderwijs. Deze suggesties hebben wij nog concreter gemaakt; we hebben deze voor jou vertaald naar Eilanden uit de leerlijn van Gynzy.

Welke leerdoelen bied ik aan?

Als je wil bepalen aan welke leerdoelen (dorpen) uit de Eilanden van Gynzy je jouw leerlingen wil laten werken, kun je bijvoorbeeld rekening houden met:
– Referentieniveaus van de leerdoelen
– Leerjaarindicaties bij de leerdoelen
– Sleuteldoelen
– Welke doelen aansluiten bij eerder gehanteerde strategieën
Op basis van deze punten bepaal je welke leerdoelen relevant zijn voor welke leerlingen.

In haar prioritering hanteert het SLO twee uitgangspunten: zet in op onderhoud van eerder geleerde basisvaardigheden en zorg voor toepassingen. Het onderhouden van basisvaardigheden kun je ideaal in Gynzy doen. Het toepassen zou volgens het SLO vooral in het dagelijks leven van de leerling plaats moeten vinden. Deze doelen kun je echter ook in Gynzy vinden: voor extra verwerking of ter inspiratie voor thuis.

Vanaf 11 mei komt de manier van lesgeven weer iets dichter bij wat het geweest is. Het zal echter nog even duren, voordat we ons onderwijs weer vorm kunnen geven, op de manier waarop we dat het liefst doen. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijsaanbod. Binnen dit gereduceerde onderwijsaanbod hebben scholen zelf de ruimte om keuzes te maken passend bij de situatie. Hoe maak jij deze keuzes?

Om je bij deze keuzes te helpen doet Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voor verschillende vakken suggesties. Voor spelling adviseert SLO bijvoorbeeld gewoon de leerlijn te volgen, bijvoorbeeld aan de hand van de voorbeeldjaarplanningen van Gynzy. Voor rekenen geeft SLO suggesties voor het prioriteren van leerdoelen per leerjaar (of combinatie van leerjaren). Zij adviseren hierbij om de nadruk te leggen op de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor doorstroom naar een volgend leerjaar of naar het voortgezet onderwijs. Deze suggesties hebben wij nog concreter gemaakt; we hebben deze voor jou vertaald naar Eilanden uit de leerlijn van Gynzy.

Welke leerdoelen bied ik aan?

Als je wil bepalen aan welke leerdoelen (dorpen) uit de Eilanden van Gynzy je jouw leerlingen wil laten werken, kun je bijvoorbeeld rekening houden met:
– Referentieniveaus van de leerdoelen
– Leerjaarindicaties bij de leerdoelen
– Sleuteldoelen
– Welke doelen aansluiten bij eerder gehanteerde strategieën
Op basis van deze punten bepaal je welke leerdoelen relevant zijn voor welke leerlingen.

In haar prioritering hanteert het SLO twee uitgangspunten: zet in op onderhoud van eerder geleerde basisvaardigheden en zorg voor toepassingen. Het onderhouden van basisvaardigheden kun je ideaal in Gynzy doen. Het toepassen zou volgens het SLO vooral in het dagelijks leven van de leerling plaats moeten vinden. Deze doelen kun je echter ook in Gynzy vinden: voor extra verwerking of ter inspiratie voor thuis.

Onderhoud van basisvaardigheden
SLO Wereld Eiland
Verder tellen en terugtellen tot tenminste 100. Getalbegrip Tellen t/m 100
Automatiseren en memorisen van optellingen, aftrekkingen en splitsingen tot en met 10. Getalbegrip Automatiseren van splitsen
Optellen en aftrekken Automatiseren plus
Automatiseren min
Optellen en aftrekken tot ten minste twintig in contextsituaties en in formele wiskundetaal. Optellen en aftrekken Plussommen t/m 20
Minsommen t/m 20
Samenstellen van bedragen in hele euro’s tot en met 20 euro met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro. Geld Gepast betalen
Toepassingen
SLO Wereld Eiland
Getallen tot en met 100 lezen en uitspreken in dagelijkse situaties (bladzijdenummers, huisnummers, recepten, …). Getalbegrip Kennen van getallen
Gebruiken van meetbegrippen (lang, hoog, vol, zwaar, …) in meetsituaties. Meten Kennismaken met lengtematen
Kennismaken met gewichtsmaten
Kennismaken met inhoudsmaten
Aflezen van hele uren op een analoge en digitale klok. Tijd & Datum Klokkijken analoog
Klokkijken digitaal
Kennen van de dagen van de week in goede volgorde. Tijd & Datum Taal van tijd & datum
Herkennen, voortzetten en zelf ontwerpen van een regelmatig patroon (met vormen, kleuren, …). Meetkunde Patronen
Onderhoud van basisvaardigheden
SLO Wereld Eiland
Verder tellen en terugtellen tot tenminste 100 met sprongen van 2, 5 en 10. Getalbegrip Tellen t/m 100
Automatiseren en memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 20 Optellen & Aftrekken Automatiseren plus
Automatiseren min
Optellen en aftrekken tot ten minste 100 in contextsituaties en in formele wiskundetaal. Optellen & Aftrekken Plussommen t/m 100
Minsommen t/m 100
Automatiseren van de vermenigvuldigtafels van 1, 2, 3, 4, 5, en 10. Vermenigvuldigen & Delen Automatiseren tafels t/m 10
Samenstellen van bedragen in hele euro’s tot en met 100 met munten van 1 en 2 euro en eurobiljetten. Geld Gepast betalen
Toepassingen
SLO Wereld Eiland
Betekenis kunnen geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties, herkennen van vermenigvuldigstructuren (eierdozen, muurtegels, …). Vermenigvuldigen & Delen Tafels t/m 10
In eenvoudige verhoudingssituaties aantal op prijs berekenen. Procenten, Breuken & Verhoudingen Verhoudingstabellen
Meten van lengtes tot op de centimeter nauwkeurig. Meten Opmeten van lengte
Hele uren, halve uren en kwartieren op een digitale en analoge klok aflezen, noteren en in elkaar omzetten. Tijd & Datum Klokkijken analoog
Analoge klok zetten
Klokkijken digitaal 00:00 t/m 12:00
Klokkijken digitaal 12:00 t/m 24:00
Digitale klok zetten 00:00 t/m 12:00
Digitale klok zetten 12:00 t/m 24:00
Analoge en digitale klokken
Informatie aflezen over dagen, weken en maanden van de kalender. Tijd & Datum Datum en kalender
Een eenvoudige bouwplaat in elkaar zetten of een bouwsel namaken van een tekening. Meetkunde Bouwwerken
Grote, ongeordende hoeveelheden ordenen en tellen met behulp van turven. Getalbegrip Tellen van hoeveelheden
Onderhoud van basisvaardigheden
SLO Wereld Eiland
Tellen en terugtellen vanaf willekeurige getallen tot duizend, ook met sprongen van 10 en 1000. Getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenlijn. Getalbegrip Tellen t/m 1000
Getallen vergelijken
Getallenlijn
Automatiseren van de vermenigvuldigtafels van 6, 7, 8 en 9. Memoriseren en onderhouden van de overige tafels. Automatiseren van de deeltafels tot en met 10. Vermenigvuldigen & Delen Automatiseren van de tafels
Tafels t/m 10
Deeltafels
Optellen en aftrekken met hele getallen tot 1000 (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd), schattend rekenen en schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs rekenen). Optellen & Aftrekken Plussommen t/m 1000
Minsommen t/m 1000
Plus- en minsommen uit het hoofd
Schattend plus
Schattend min
Plus- en minsommen kolomsgewijs
Plus- en minsommen cijferend
Vermenigvuligen en delen (zonder en met rest) met hele getallen tot 1000 (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd) en schattend rekenen. Vermenigvuldigen & Delen Keersommen met één getal tot 100
Delen van getallen tot 100
Delen van getallen tot 1000
Hoofdrekenend vermenigvuldigen
Hoofdrekenend delen
Schattend vermenigvuldigen
Schattend delen
Optellen en aftrekken met geld: hoofdrekenen, schattend rekenen en schriftelijk rekenen. Schattend vermenigvuldigen met geld (heel getal maal geldbedrag). Geld Optellen van bedragen
Aftrekken van bedragen
Schattend rekenen met bedragen
Metriek stelsel: (standaard) lengtematen op volgorde zetten en gegeven meetgetallen (lengte) in (standaard) maateenheden in elkaar omrekenen. Meten Omrekenen van lengte
Vergelijken van lengte
Toepassingen
SLO Wereld Eiland
Eenvoudige verhoudingsproblemen in contexten oplossen, bijvoorbeeld met een verhoudingstabel. Procenten, Breuken & Verhoudingen Rekenen met verhoudingen in contexten
Verhoudingstabellen
Betekenis kunnen geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties, herkennen van vermenigvuldigstructuren (eierdozen, muurtegels, …). Vermenigvuldigen & Delen Tafels t/m 10
Keersommen met één getal tot 100
Meten van lengte en hoogte van zaken in en om het huis (de afstand tussen twee lantaarnpalen, de voordeur, een tafel, een pen, een paperclip, …). Laat leerlingen nadenken over de maat: meten ze iets tot op de meter, decimeter, centimeter of millimeter nauwkeurig?
Afmeten en aflezen van hoeveelheden in een maatbeker.
In de echte wereld met echte materialen!
Op een digitale en analoge klok tijden aflezen, noteren en in elkaar omzetten. Tijd & Datum Klokkijken analoog
Analoge klok zetten
Klokkijken digitaal met dagdelen
Digitale klok zetten 00:00 t/m 12:00
Digitale klok zetten 12:00 t/m 24:00
Analoge en digitale klokken
Met behulp van een kaart of plattegrond een route beschrijven. Meetkunde Kaartlezen
Een bouwplaat ontwerpen van een eenvoudig object (dobbelsteen, balkvormig doosje, …). Meetkunde Ruimtelijke figuren
Een ruimtelijk object construeren met behulp van een bouwplaat of op basis van een complex stappenplan (met bijvoorbeeld Lego of Knexx). In de echte wereld met echte materialen!
Eventueel: Meetkunde
Bouwwerken
Informatie aflezen en interpreteren vanuit tabellen en vanaf grafieken en diagrammen. Tabellen, Grafieken & Getalreeksen Tabellen aflezen
Staafgrafieken aflezen
Lijngrafieken aflezen
Cirkeldiagrammen aflezen
Onderhoud van basisvaardigheden
SLO Wereld Eiland
Tellen en terugtellen met sprongen vanaf willekeurige getallen tot 100.000. Getallen vergelijken, ordenen, plaatsen op de getallenlijn en afronden. Getalbegrip Tellen t/m 100.000
Getallen vergelijken
Getallenlijn
Getallen afronden
Memoriseren en onderhouden van de vermenigvuldigtafels en de deeltafels tot en met 10. Vermenigvuldigen & Delen Tafels t/m 10
Automatiseren van de tafels
Deeltafels
Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (zonder en met rest) met hele getallen tot 10.000 en met geld (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd), schattend rekenen en schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs rekenen).


Optellen & Aftrekken Plussommen t/m 10.000
Minsommen t/m 10.000
Plus- en minsommen uit het hoofd
Schattend plus
Schattend min
Plus- en minsommen kolomsgewijs
Plus- en minsommen cijferend
 Vermenigvuldigen & Delen Keersommen met één getal tot 100
Keersommen met twee getallen tot 100
Delen van getallen tot 100
Delen van getallen tot 1000
Hoofdrekenend vermenigvuldigen
Hoofdrekenend delen
Schattend vermenigvuldigen
Schattend delen
Kolomsgewijs vermenigvuldigen
Cijferend vermenigvuldigen
Kolomsgewijs delen
Cijferend delen
Geld Optellen van bedragen
Aftrekken van bedragen
Vermenigvuldigen van bedragen
Bedragen delen
Schattend rekenen met bedragen
Breuken aanvullen tot 1 (kaal en in contexten). Deel van een hoeveelheid nemen in contexten. Procenten, Breuken & Verhoudingen Kennismaken met breuken
Rekenen met breuken en aantallen
Metriek stelsel: (standaard) lengtematen op volgorde zetten en gegeven meetgetallen van lengte in (standaard) maateenheden in elkaar omrekenen. Meten Omrekenen van lengte
Vergelijken van lengte
Toepassingen
SLO Wereld Eiland
Eenvoudige verhoudingsproblemen in contexten oplossen, bijvoorbeeld met een verhoudingstabel. Procenten, Breuken & Verhoudingen Rekenen met verhoudingen in contexten
Verhoudingstabellen
Betekenis kunnen geven aan de bewerking vermenigvuldigen in concrete situaties, herkennen van vermenigvuldigstructuren (eierdozen, muurtegels, …). Vermenigvuldigen & Delen Tafels 1 t/m 10
Keersommen met één getal tot 100
Meten van lengte en hoogte van zaken in en om het huis (de afstand tussen twee lantaarnpalen, de voordeur, een tafel, een pen, een paperclip, …). Laat leerlingen nadenken over de maat: meten ze iets tot op de meter, decimeter, centimeter of millimeter nauwkeurig?
Afmeten en aflezen van hoeveelheden in een maatbeker.
In de echte wereld met echte materialen!
Op een digitale en analoge klok tijden aflezen, noteren en in elkaar omzetten. Tijd & Datum Klokkijken analoog
Analoge klok zetten
Klokkijken digitaal met dagdelen
Digitale klok zetten 00:00 t/m 12:00
Digitale klok zetten 12:00 t/m 24:00
Analoge en digitale klokken
Met behulp van een kaart of plattegrond een route beschrijven. Meetkunde Kaartlezen
Een bouwplaat ontwerpen van een eenvoudig object (dobbelsteen, balkvormig doosje, …). Meetkunde Ruimtelijke figuren
Een ruimtelijk object construeren met behulp van een bouwplaat of op basis van een complex stappenplan (met bijvoorbeeld Lego of Knexx). In de echte wereld met echte materialen!
Eventueel: Meetkunde
Bouwwerken
Informatie aflezen en interpreteren vanuit tabellen en vanaf grafieken en diagrammen. Tabellen, Grafieken & Getalreeksen Tabellen aflezen
Staafgrafieken aflezen
Lijngrafieken aflezen
Cirkeldiagrammen aflezen
Onderhoud van basisvaardigheden
SLO Wereld Eiland
Basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met hele getallen (kaal en in contexten): hoofdrekenen (waarbij tussenstappen op papier mogen worden genoteerd), schattend rekenen en schriftelijk rekenen (cijferen of kolomsgewijs rekenen). Optellen & Aftrekken Plussommen t/m 10.000
Minsommen t/m 10.000
Plussommen t/m 100.000
Minsommen t/m 100.000
Plus- en minsommen uit het hoofd
Schattend plus
Schattend min
Plus- en minsommen kolomsgewijs
Plus- en minsommen cijferend
Vermenigvuldigen & Delen Keersommen met twee getallen tot 100
Keersommen met een honderdvoud
Keersommen met één getal tot 1000
Delen van getallen tot 1000
Delen van getallen boven 1000
Hoofdrekenend vermenigvuldigen
Hoofdrekenend delen
Schattend vermenigvuldigen
Schattend delen
Kolomsgewijs vermenigvuldigen
Cijferend vermenigvuldigen
Kolomsgewijs delen
Cijferend delen
Memoriseren en onderhoud tafels en deeltafels tot en met 10. Vermenigvuldigen & Delen Tafels t/m 10
Automatiseren tafels t/m 10
Deeltafels
Decimale getallen (met verschillend aantal cijfers achter de komma) vergelijken, ordenen, plaatsen op een getallenlijn en afronden. Basisbewerkingen uitvoeren met eenvoudige decimale getallen (kaal en in contexten).

Getalbegrip Kommagetallen op de getallenlijn
Vergelijken van kommagetallen
Afronden van kommagetallen
Optellen & Aftrekken Optellen met kommagetallen
Aftrekken met kommagetallen
Breuken: oefenen met breuken gelijknamig maken en met gelijkwaardige breuken bepalen. Eenvoudige breuken en gemengde getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op een getallenlijn. Procenten, Breuken & Verhoudingen Vereenvoudigen van breuken
Vergelijken en schatten van breuken
Breuken op de getallenlijn
Oefenen met onderlinge relaties tussen decimale getallen, breuken, verhoudingen en percentages. Procenten, Breuken & Verhoudingen Omzetten van verhoudingsgetallen
Vergelijken van verhoudingsgetallen
Metriek stelsel: (standaard)maten op volgorde zetten en gegeven meetgetallen in (standaard)maateenheden in elkaar omrekenen. Meten Omrekenen van lengte
Vergelijken van lengte
Omrekenen van gewichten
Vergelijken van gewicht
Omrekenen van inhoud
Vergelijken van inhoud
Toepassingen
SLO Wereld Eiland
Rekenen met verhoudingen, waaronder schaal, in contextsituaties. Laat leerlingen waar mogelijk zelf een verhoudingstabel construeren. Procenten, Breuken & Verhoudingen
Meten
Schatten, meten en wegen van zaken in en om het huis (de inhoud van de eigen kamer, ingredienten voor de avondmaaltijd, waterverbruik tijdens een douchebeurt, tijdsbesteding aan verschillende zaken gedurende een dag, …).
Leg de nadruk op het bedenken van de meetaanpak, het vaststellen van de passende maat en het uitvoeren van de meethandelingen.
In de echte wereld met echte materialen!
Tijdsduur berekenen tussen gegeven tijdstippen (in uren, minuten en secondes) en data (in dagen). Tijd & Datum Stopwatch
Datum en Kalender
Herkennen, voortzetten en ontwerpen van patronen met symmetrie (lijn-, punt- en/of draaisymmetrie). Meetkunde Symmetrie
Plaatsen of objecten lokaliseren op een kaart of plattegrond met een rooster en coördinaten. Meetkunde Kaartlezen
Onderhoud van basisvaardigheden
SLO Wereld Eiland
Basisbewerkingen uit het domein getallen uitvoeren op hele getallen tot en met 1000, decimale getallen en breuken (alleen 1S). Optellen & Aftrekken Plussommen t/m 1000
Minsommen t/m 1000
Optellen met kommagetallen
Aftrekken met kommagetallen
Plus- en minsommen uit het hoofd
Schattend plus
Schattend min
Schattend optellen met kommagetallen
Schattend aftrekken met kommagetallen
Plus- en minsommen kolomsgewijs
Plus- en minsommen cijferend
Vermenigvuldigen & Delen Keersommen met een honderdvoud
Keersommen met één getal tot 1000
Delen van getallen tot 1000
Keersommen met kommagetallen
Delen met kommagetallen
Hoofdrekenend vermenigvuldigen
Hoofdrekenend delen
Schattend vermenigvuldigen
Schattend delen
Schattend vermenigvuldigen met kommagetallen
Schattend delen met kommagetallen
Kolomsgewijs vermenigvuldigen
Cijferend vermenigvuldigen
Kolomsgewijs delen
Cijferend delen
Procenten, Breuken & Verhoudingen Optellen en aftrekken met breuken
Vermenigvuldigen en delen met breuken
Memoriseren en onderhoud tafels en deeltafels tot en met 10. Vermenigvuldigen & Delen Tafels t/m 10
Automatiseren tafels t/m 10
Deeltafels
Maateenheden omrekenen binnen het metriek stelsel (1S: ook oppervlakte- en inhoudsmaten). Meten Omrekenen van lengte
Omrekenen van lengte met kommagetallen
Rekenen met oppervlakte
Omrekenen van gewichten
Omrekenen van inhoud
Kubieke maten met omrekenen
Toepassingen
SLO Wereld Eiland
Rekenen met schaal in contextsituaties. Meten Lengte met schaalverhouding
Rekenen met verhoudingen door zelf een verhoudingstabel te construeren. Procenten, Breuken & Verhoudingen Verhoudingstabellen
Rekenen met verhoudingen in contexten
De regels voor de volgorde bewerkingen (eerst wat tussen haakjes staat, dan vermenigvuldigen en delen in de volgorde waarin deze voorkomen van links naar rechts en ten slotte optellen en aftrekken in volgorde van links naar rechts). Vermenigvuldigen & Delen Combisommen + – × :
Het noteren van uitwerkingen (niet alleen het antwoord, maar ook de weg ernaartoe). Naar digitale verwerking, altijd kladpapier gebruiken.
De samenhang tussen verschijningsvormen en notaties van verhoudingen: breuk, deling, decimaal getal, verhouding (1S: ook complexere breuken). Procenten, Breuken & Verhoudingen Omzetten van verhoudingsgetallen
Vergelijken van verhoudingsgetallen
De betekenis van het isgelijkteken (=-teken). Getalbegrip Kennen van de betekenis van getallen
Het toepassen van basisvaardigheden in online rekengames en apps. Oefenen en Spelen in Gynzy Kids

Welke leerdoelen bied ik aan?

Als leerkracht kun en mag je ook zelf keuzes maken in jouw concrete onderwijsaanbod. Met name bij de hogere groepen (groep 7 en 8) zul je merken dat het ‘belangrijkste aanbod’ nog steeds erg groot is. Kijk daarom goed naar jouw groep en bepaal aan de hand daarvan wat jouw groep of jouw leerlingen wel of niet nodig hebben.

Als je wil bepalen aan welke leerdoelen (dorpen) uit de Eilanden van Gynzy je jouw leerlingen wil laten werken, kun je bijvoorbeeld rekening houden met:
Referentieniveaus van de leerdoelen
Leerjaarindicaties bij de leerdoelen
Sleuteldoelen
– Welke doelen aansluiten bij eerder aanbod en eerder gehanteerde strategieën
Deze punten kun je meenemen in het bepalen van relevante leerdoelen voor jouw leerlingen, voor de komende periode.