Dankzij onze samenwerking met stichting FutureNL kunnen wij met trots de nieuwste toevoeging van educatieve content presenteren: digitale geletterdheidDit relatief nieuwe vakgebied omvat alle vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich in een moderne, digitale samenleving staande te houden. In Gynzy wordt nu lesstof aangeboden voor alle domeinen binnen digitale geletterdheid: computational thinking, ICT- basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid. Vanaf nu is het mogelijk om de Werelden digitale geletterdheid te koppelen

Update 3 augustus 2020: na het eerste pilotjaar hebben we een kleine maar wel belangrijke wijziging doorgevoerd. Voortaan is deze content alleen nog beschikbaar op de plek waar alle digibordlessen te vinden zijn: in de bibliotheek. Wanneer er in de toekomst digitale verwerking wordt toegevoegd, zullen we dit weer in de Werelden beschikbaar maken. Laat weten wat jij graag in Gynzy zou zien op gynzy.com/wensen.

Digitale Geletterdheid

De leerlijn digitale geletterdheid is de kapstok voor al het lesmateriaal in Nederland over digitale vaardigheden voor groep 1 tot en met groep 8. FutureNL heeft deze leerlijn samen met de Technische Universiteit Delft en Openbaar Onderwijs Groningen ontwikkeld. De leerplankaders van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) waren hierbij hun uitgangspunt.

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier grote digitale vaardigheden. Deze vier onderdelen vormen binnen Gynzy de vier Werelden:

Computational thinking

Denkvaardigheden en technologie richting programmeren.

ICT-basisvaardigheden

Kennis en vaardigheden die nodig zijn om met computers (in allerlei vormen) om te gaan.

Informatie vaardigheden

Het systematisch, effectief en efficiënt zoeken, vinden en delen van digitale informatie.

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media.

Iedere Wereld van digitale geletterdheid bestaat binnen Gynzy uit vier tot acht Eilanden. Voor nu bevat ieder Eiland alvast minimaal één leerdoel met een bijbehorende les, een Digi-doener genoemd. Nadat je digitale geletterdheid gekoppeld hebt, kun je direct aan de slag met deze actieve lessen. 

Aan de slag

Een Digi-doener van FutureNL sluit aan bij meerdere leerdoelen en zelfs bij meerdere leergebieden. Dit is iets anders dan wat je van Gynzy gewend bent, namelijk één volledige instructieles per leerdoel. Binnen digitale geletterdheid kunnen er bij één doel in de toekomst ook meerder Digi-doeners verschijnen. Je vindt de Digi-doener op de doelkaart, onder de blauwe knop ‘Instructieles openen’.

Doelkaart met onder het tabblad ‘Instructie’ de digibordles ‘Digi-doener: Vingerafdruk’.

Lesbrief beschikbaar als download onder het tabblad ‘Informatie’ op de doelkaart.

Naast de digibordlessen voor de leerkracht, is er ook materiaal speciaal voor leerlingen beschikbaar. Voor de verwerking van veel interactieve lessen, heeft FutureNL namelijk werkbladen gemaakt, lesbrieven genoemd. Deze lesbrieven tref je aan op de doelkaart, onder het tabblad ‘Informatie’.

FutureNL hecht veel waarde aan de eenvoudige toepasbaarheid van hun Digi-doeners. De stichting heeft daarom bij iedere Digi-doener een uitgebreide handleiding beschikbaar gemaakt. Een link naar deze handleiding hebben wij telkens toegevoegd op de eerste slide van de digibordles. Met deze stap-voor-stap-handleiding is iedere les voor te bereiden in maximaal 15 minuten!

Koppel de Werelden van digitale geletterdheid

Op proef

Van digitale geletterdheid is nu een voorproefje beschikbaar gemaakt. Samen met FutureNL verkennen we de mogelijkheid om deze Werelden nog verder uit te breiden. Zie jij graag nog meer Digi-doeners binnen Gynzy verschijnen? Of heb jij misschien nog goede ideeën voor de (digitale) verwerking van de Digi-doeners voor de leerlingen? We horen het graag! Je kunt jouw wensen en ideeën achterlaten op gynzy.com/wensen.

Digidoeners in Gynzy

Wereld: Computational Thinking
Eiland Doel Digi-doener
Abstractie Abstraheerbare elementen van een programma herkennen Voor de gek! 7,8
Algoritme Probleem oplossen met behulp van een algoritme Plastic soep 7,8
Gegevens analyseren Informatie weergeven met behulp van eigen tekeningen Schatzoekers 1,2,3
Parallellisatie Omschrijven waarom overeenkomstige onderdelen van een taak tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. Boevenles 3,4
Probleem ontleden Gegeven probleem opdelen in logische stukken The big escape 7,8
Gegevens herformuleren Programmeerconcepten herkennen in meerdere programmeertalen Robots 7,8
Automatisering Invloed begrijpen van automatisering op de samenleving en de toekomst Hologram 7,8
Simulatie en modelleren Begrijpen wat een model is Praten als een robot 4,5
Wereld: ICT-basisvaardigheden
Eiland Doel Digi-doener
Basisbegrippen ICT Computer aanzetten en zelfstandig een programma openen Winkelen op internet 1,2,3
Infrastructuur en technologie Weten dat apparaten door middel van computers met elkaar kunnen communiceren Automatische piloot 1,2,3
Functionaliteiten herkennen van verschillende apparaten, platforms en besturingssystemen Kunstmatige intelligentie 6,7,8
Standaard ICT-toepassingen Belang van wachtwoorden inzien Vingerafdruk 4,5
Creëren en publiceren van media Presentatieprogramma gebruiken om content te presenteren aan medeleerlingen Pitch met passie 5,6,7,8
Wereld: Informatievaardigheden
Eiland Doel Digi-doener
Informatie- probleem formuleren Verwoorden van basiskennis over een onderwerp Kettingreacties 4,5
Zoekstrategieën bepalen Vragen rubriceren Vragen, vragen, vragen 5,6,7,8
Tussentijds aanpassen van de zoektermen, zoekstrategie, hoofdvraag en het tijdspad Stalker skills 6,7,8
Verwerven en selecteren van informatie Beseffen dat je verschillende bronnen kan raadplegen om informatie op te zoeken De zon 1,2,3
Informatie uit een informatiebron halen De boerderij 1,2,3
Verwerken van informatie Informatie geschikt maken voor een presentatie Maak het bijzonder! 5,6,7,8
Planmatig omschrijven hoe informatieverwerking vorm krijgt Sorteren 6,7,8
Presenteren van informatie Informatie in een basisdocument ordenen, zodat de informatie gebruikt kan worden voor een presentatie Jouw spreekbeurt 5,6,7,8
Evalueren en beoordelen Presentatie beoordelen aan de hand van niveau, informatievraag en antwoord Voor de groep 5,6,7,8
Onjuistheden herkennen in de informatie in een presentatie Brain hacking! 6,7,8
Wereld: Mediawijsheid
Eiland Doel Digi-doener
Medialisering van de samenleving en beeldvorming Kennismaken met de begrippen ‘boodschap’ en ‘media’ Wat zit er in mijn brievenbus? 1,2,3
Leren dat media steeds veranderen Morsecode 4,5
Verschillende functies van media Weten dat het verspreiden van nieuws en informatie media heet Prentenboekenparade 1,2,3
Kennis hebben van de invloed van media op de werkelijkheid Betrouwbaarheid van een mediaboodschap onderzoeken en vergelijken YouTube reclame 6,7,8
Veilig omgaan met media en sociale netwerken Herkennen van en leren omgaan met ongewenst gedrag Nepgeld? 4,5,6
Reflectie op het ‘eigen’ mediagebruik Zicht krijgen op de invloed van media in het eigen leven Wat zijn kinderrechten? 6,7,8