Gynzy heeft in de zomervakantie niet stilgezeten. Zo hebben wij onder andere de werkbladen eens goed onder handen genomen. De werkbladen zijn een stuk compacter gemaakt. Dit maakt het werken met de werkbladen voor zowel leerling als leerkracht eenvoudiger en er hoeft heel wat minder geprint te worden. Lees hieronder meer over deze wijziging.

Binnen het vak rekenen vereisen sommige doelen het handelen met fysiek materiaal om deze doelen te kunnen behalen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van lijnen en tekenen van aanzichten. In 2017 hebben we daarom werkbladen toegevoegd. We hebben hierbij getracht adaptief te combineren met analoog. Dat de werkbladen hierdoor vrij lang waren en niet alle opgaven gemaakt hoefden te worden, werd niet altijd als prettig ervaren. Op basis van deze feedback hebben wij deze zomer twee grote aanpassingen doorgevoerd.

2 grote aanpassingen

We hebben de werkbladen flink compacter gemaakt, hierdoor is de werkwijze en daarmee ook het uiterlijk van de werkbladen anders. Hieronder lees je er meer over.

Compactere werkbladen

De vernieuwde werkbladen zijn compacter omdat ze minder opgaven bevatten. Ieder werkblad bevat tussen de 2 en de 12 opgaven. Dit zorgt ervoor dat een leerling (bijna) alle opgaven van een werkblad daadwerkelijk zal maken. Soms zijn het aantal opgaven op het werkblad echter niet voldoende, daarom hebben we van (bijna) ieder werkblad ook een versie B en C gemaakt. Dit kan met name handig zijn wanneer een leerdoel vaker voorkomt in de methode of wanneer je als leerkracht wilt dat je leerlingen dit leerdoel nog verder verwerken.

 

voorbeeld versies werkblad

Voorbeeld van een versie A, B en C van een werkblad.

 

De manier van werken

Bij de oude werkbladen kreeg de leerling aangewezen welke opgave op het werkblad er gemaakt moest worden. Nu krijgt de leerling bij iedere werkbladopgave de opdracht om één opgave te maken. Tevens heeft de leerling bij (bijna) alle opgaven de mogelijkheid om een hint te raadplegen.

 

Voorbeeld van de weergave voor een leerling.

Voorbeeld van de weergave voor een leerling.

 

Het aantal opgaven in de methode of de sessie in de Wereld bepaalt hoeveel opgaven een leerling van het werkblad maakt. Een werkblad loopt in niveau op van makkelijk naar moeilijk. De leerkracht kan dan zelf bepalen waar op het werkblad zij haar leerlingen laat beginnen, of laat de keuze over aan de leerling zelf. Iedere leerling kan bij opgave 1 beginnen, maar sommige leerlingen kunnen bijvoorbeeld ook bij een moeilijkere opgaven beginnen. Wanneer een leerling alle opgaven van het werkblad doorlopen heeft, heeft hij een vaardigheidsscore van 100%. Het doorlopen van één werkblad is meestal dus voldoende. Indien nodig kan een leerling nog andere versies van het werkblad maken.

Nog meer papier besparen!

Bij een deel van de werkbladen is het niet noodzakelijk om de antwoorden op het werkblad te geven. De leerlingen kunnen de antwoorden bijvoorbeeld ook in een schrift of op losse blaadjes noteren. Hierdoor kan het werkblad zelf hergebruikt worden of door meerdere leerlingen tegelijk gebruikt worden. Dit scheelt weer printen. Deze werkbladen zijn te herkennen aan het icoontje van een blaadje.

Voorbeeld werkblad minder printen

Antwoordbladen

Bij de nieuwe werkbladen moeten alle antwoorden op het werkblad zelf (of in een schrift of op een apart blaadje) genoteerd worden. Voor alle werkbladen waarbij het correcte antwoord vaststaat, hebben we antwoordbladen gemaakt. Bijvoorbeeld werkbladen waarbij lijnen opgemeten moeten worden. Voor werkbladen waarbij vele correcte antwoorden mogelijk zijn, hebben we geen antwoordbladen gemaakt. Bijvoorbeeld werkbladen waarbij verschillende voorwerpen in de klas opgemeten moeten worden.

Downloaden

De werkbladen versie A zijn te downloaden vanaf de leskaart of de doelkaart binnen de leerkrachtomgeving van Gynzy. Zowel de versies A, als de extra versies B en C van de werkbladen én de antwoordbladen zijn te vinden via de onderstaande knop.

Bekijk alle werkbladen en antwoordbladen