Binnenkort nieuw bij Gynzy: grammatica. Naast rekenen, spelling en woordenschat wordt binnenkort ook grammatica beschikbaar in de verwerkingssoftware. Hiermee is het mogelijk om de taalkundige en redekundige ontleding te oefenen. Net als woordenschat wordt deze in de Werelden aangeboden.

De taalkundige en redekundige ontleding van zinnen draagt bij aan de taalontwikkeling. Dit is niet alleen van belang voor het Nederlands, maar ook voor de latere ontwikkeling van vaardigheden in andere (moderne) vreemde talen zoals Engels, Duits, Spaans of Grieks. Veel taalmethodes besteden aandacht aan grammatica. Sommige spellingmethodes doen dit ook. Grammatica bevindt zich dan ook op het kruisingsvlak tussen de vakken spelling en taal. Via het aanbod in de Gynzy Werelden wordt het grammatica-aanbod eenvoudig toegankelijk gemaakt voor iedereen. Zo kan je het bijvoorbeeld naast of in plaats van de oefeningen uit je methode gebruiken.

Grammatica bestaat op hoofdniveau uit twee hoofdonderdelen (Werelden): taalkundig ontleden en redekundig ontleden. Bij taalkundig ontleden wordt gekeken naar de losse woorden. Denk hierbij aan woordsoorten, woordvormen, en soorten werkwoorden. Bij redekundig ontleden wordt gekeken naar de functie van een woord(groep) binnen een zin. Denk hierbij aan zinsdelen, zinsvormen en bepalingen.

Een aantal van de grammatica-leerdoelen zaten al “verstopt” in de Werelden van spelling. Om ze beter bereikbaar te maken zijn ze straks als apart leergebied beschikbaar. De reeds behaalde voortgang van leerlingen blijft uiteraard bewaard. Uiteraard blijven de grammatica-leerdoelen die in jouw spellingmethode worden behandeld gewoon gekoppeld.

Vergeet straks niet het startniveau in te stellen als jouw leerlingen in groep 5 of hoger zitten en beginnen aan grammatica.